Introduktionsutbildning för föreningsledare
Introduktionsutbildning för föreningsledare utgör det första utbildningssteget i ett utbud av utbildningar som går under namnet Idrottens föreningsledarutbildning, och som tas fram av SISU Idrottsutbildarna idrottens egna studieförbund. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar 2–3 timmar att gå.
Idrottsrörelsen är en fantastisk arena som erbjuder ett stort utbud av olika idrotter som engagerar och motiverar många olika människor, unga som gamla, med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt, i så bra verksamhet som möjligt. Denna introduktionsutbildning är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrotten och hur du kan skapa förutsättningar för idrottens gemensamma mål, men framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag.

Utbildningen är framtagen av SISU Idrottsutbildarna och behandlar följande delar:
  • Föreningen och demokratin
  • Föreningen och idén
  • Föreningen och verksamheten
  • Föreningen och engagemanget
  • Förening och administrationen
Det är viktigt att under utbildningen avsätta tid för att genomföra reflektionsfrågorna till varje avsnitt. Att konkretisera egna tankar kopplat till utbildningens olika delar ger bra förutsättningar för att senare kunna tillämpa innehållet.

När du tagit del av text och videoklippen på SISU:s utbildningswebb och känner dig redo får du svara på ett antal frågor som handlar om det du tagit del av. För att bli godkänd på utbildningen behöver du svara rätt på 90 % av frågorna.