PreO

preO man och kontroller
I precisionsorientering (förkortat PreO, engelska TrailO) tävlar alla på samma villkor, oavsett kön, ålder och rörelseförmåga i gemensamma klasser i lättframkomlig terräng, det vill säga stigar och vägar som är framkomliga även för rullstol, cyklar etc.
PreO

Verksamhetsplan 2024

Mål:

  • Att arrangera två tävlingar under året, varav den ena är DM.
  • Att öka deltagandet vid DM till 100 tävlande.
  • Att Värmland är representerat vid samtliga SM tävlingar.

I precisionsorientering (förkortat PreO, engelska TrailO) tävlar alla på samma villkor, oavsett kön, ålder och rörelseförmåga i gemensamma klasser i lättframkomlig terräng, det vill säga stigar och vägar som är framkomliga även för rullstol, cyklar etc. Den som behöver hjälp, till exempel av en påskjutare, kan som regel få det men skall ange det vid anmälningstillfället. Banlängden är vanligtvis ca 2 km och maximitiden är väl tilltagen. Maxtiden beräknas såväl utifrån banlängd som antalet kontroller och är vanligtvis ca 2 timmar.

Vid varje kontroll finns upp till fem alternativa skärmar. Du ska, utan att lämna stigen/vägen, avgöra vilken skärm som sitter rätt enligt kontrollringen på kartan och kontrollbeskrivningen. Du stämplar själv ditt startkort i motsvarande ruta med egen kontrollstämpel. Tävlande med flest poäng, det vill säga flest rätt stämplade kontroller, segrar. Vid lika poängtal är tiden vid en eller flera tidkontroller avgörande för placeringen.

Vid tidkontrollen, som kan ha upp till sex alternativa skärmar, ska du från anvisad plats göra ditt val inom en kort tidsperiod (Elit-klassen 30 sekunder). Tidtagningen startas i samma ögonblick som du får se en ny karta och kontrollbeskrivning och stoppas då du avger svaret. Vid felaktigt svar vid tidkontrollen får du tidstillägg (i Elit-klassen 60 sekunder).

I Sverige arrangeras varje år ca 40 PreO-tävlingar.

KONTAKT PREO VÄRMLAND

Kontakt PreO Värmland

Ann-Sofie Hultsved

Länk till allt om PreO

preO man och kontroller
PreO (SOFT)