Skogskarlarna i Värmland

Skogskarlarnahemsidan
Värmlands Skogskarlars klubb är en bland många.
336531341 3379445285635468 8829495684987951305 N

Skogskarlarna i Värmland

De flesta distrikt har sin klubb, så även i Norge, Danmark och i svenskspråkiga områden i Finland. Den första klubben bildades i Stockholm 1931. Bland stiftarna finns orienteringslegendarerna Ernst Killander – orienteringssportens fader – Torsten Tegnér (Idrottsbladets starke man) och Folke Thörn, dåtidens främste orienterare. Den främsta orsaken var att den nya orienteringssporten inte fick ha ett eget förbund. Inte så mycket skiljde orienteringen från friidrottens terränglöpning – trodde man. Det var faktiskt ofta terränglöpare som vann och orienteringsmomentet var inte så svårt. Kyrkor
och värdshus, sjöar och annat som fanns med på den svart/vita generalstabs-kartan (100-tusendelen) utgjorde kontroller i orienteringens barndom. Klubbens första huvuduppgift blev att driva fram ett Orienteringsförbund inom Sverige och i distrikten. Det gällde att bredda deltagandet och arrangera alltmer krävande tävlingar för att markera sportens särart. Skogskarlarna blev så småningom ”grundare” av SOFT.

 Skogskarlsklubbar uppstod i flera distrikt. Vår klubb grundades 1937. Totalt finns 47 klubbar med sammanlagt ca 7 000 medlemmar i Norden. De verkade för att skapa distriktsförbund och ordna tävlingar. Värmlands första DM arrangerades 1924 i KIL (se kartan).

Det var de dominerande orienterarna och ledarna, som skapade klubbarna och utformade dem efter Stockholms mönster. I den fortsatta rekryteringen var skogsmannasinne och ledargärningar meriter. De nya Karlarna valdes in efter förslag från de äldre Karlarna – och efter vederbörliga prov. Så är det än idag. Skogskarlsklubbarna framstår som ”ordenssällskap” med strikta regler och en del hemligheter. Men de utgör också en kamratförening med starka band. Alla orienteringsklubbar innehåller skogskarlar och de är ofta i ledande positioner. De utgör föredömen i klubblivet och arbetar för att finna kandidater värda att pröva.

Verksamheten i Värmland, koncentreras till ett årligt Blot på olika platser inom länet. Där diskuteras viktiga frågor i vår verksamhet. Tidigare under dagen har alla ägnat sig åt orientering eller tipspromenad och sett årets ”Gröngölingar” påbörja sina prövningar. I brasans sken återkommer de förhoppningsvis för fortsatta prov inför Karlarna. De tas – om resultaten är tillfredställande – in som nya Karlar. Därpå följer Gästabud och trevlig samvaro.

Liksom den ursprungliga tanken stödjer Värmlands skogskarlar VOF:s verksamhet, bl.a. genom bidrag till ”yngels förkovran”. Det har varit ett lyckosamt projekt. Vi delar också ut ett årligt Mästerskapsstipendium till den, enligt våra statuter, bäste värmlandsorienteraren vid seniorernas SM och DM.

Bildandet av Skogskarlarnas Klubb Värmland

Följande är en avskrift från en tidningsartikel införd i en värmländsk tidning dagarna efter SKK:s bildande (1937).
(Skribent kan ha varit Cege Åslund)

”Värmlands skogskarlar” konstituerad

Lektor Per Stolpe blev ordförande

Föreningen Värmlands skogskarlar konstituerades på lördagskvällen under anslående former nere vid Grundviken. Av ett 60-tal inbjudna hade 40 tackat ja och även infunnit sig. Efter samling vid Malmtorget åkte man omnibuss till Zakrisdal, varefter man tog sig fram genom terrängen till icke okända skogskarlen Anders Forsells sommarstuga vid Grundviken. Värden hade utfört vackra dekorationer i skogens färger och den första skogskarlsträffen i Värmland, vilken även innebar ett bildande av den 12:e sammanslutningen av detta slag, blev så ansenlig som man över huvudtaget kunnat vänta sig.

Efter några välkomstord av en representant för initiativtagarna för klubbens bildande tog dr Per Stolpe till orda, och i ett trevligt och uppskattat anförande betonade han betydelsen av sammanslutningar inom sport och idrott. Han framhöll även i detta sammanhang den stora nyttan av framförallt sammanslutningar med friluftsliv på programmet. Efter lektor Stolpes tal vidtogo förhandlingarna. Då dessa åtminstone delvis äro av konfidentiell natur, kan någon närmare redogörelse av dem icke följa. Till Talman valdes enhälligt lektor Per Stolpe och till Skrivare Carl G. Åslund, Karlstad. Övriga styrelseledamöter blevo Tore Nordin Karlskoga, Ture Björkman Sunne, Anders Forsell Karlstad, Sven Sunnemo Karlskoga, Gunnar Sandberg Karlstad, Robert Ferneman Filipstad och Arne Emilsson Arvika.

Efter förhandlingarna, varunder flera aktuella spörsmål ingående dryftades, avåts en enkel supé och stämningen var den bästa tänkbara.

Guldkarlar i Norden

Värmlands Skogskarlars klubb ingår i Nordrådet. Det finns klubbar i Sverige, Norge, Danmark och svensktalande delar av Finland. Hövitsmannen är alltid från Sverige, liksom de flesta klubbarna och medlemmarna. Rådet håller “Allting” vart fjärde år. Nordrådet utser årligen “Guldkarlar i Norden” för synnerligen framstående prestationer som ledare eller löpare (som inte nödvändigtvis är Skogskarlar).
Nedan följer de värmlänningar som fått denna utmärkelse.

1948 Ronald Johansson: Svensk mästare 1949, men fick utmärkelsen året innan efter att ha varit trea, fyra och femma på SM och haft flera landslagsuppdrag. Tävlade för flera värmlandsklubbar, men vid segern för OK Grane. Ronald framstår än idag som en av distriktets främsta manliga orienterare.

1952 Ture Björkman: Var med som stiftare (”Urkarl”) av SKK i Värmland och arbetade mycket inom VOF och SOFT. Thure lät samla in dokument om vår orienteringsrörelse som sedan gav upphov till VOF Jubileumsskrift ”Joel och alla vi andra”. Allan Jonsson, som skapade boken, tillägnade Ture boken, då denne ”symboliserar vårt distrikts orienteringsidrott, allt ifrån 1920-talet in på det nya århundradet”. Ture var en av grundarna av OK Tyr, Säffle OK och OK Eiding (Charlottenberg), och satt med i SOFT-styret under 23 år. Ture var även mångårig ordförande i orienteringssektionen i VIF, innan VOF bildades.

1975 Sven Johansson: Talman i Skogskarlarnas Klubb i Wermeland under åtta år. Ordförande i VOF i 14 år, men före det med i den sektion, inom VIF, som skötte orienteringen innan VOF bildades och därefter med i VOF styrelse. Många ledaruppdrag från IK Viking till SOFT.

1997 Allan Jonsson: Orienteringsskribent med stark förankring i värmländsk orientering. Ordförande i OK TYR under storhetstiden 1978-1994. Mångårig ledamot i VOF styrelse och ordförande i den ledningsgrupp som planerade och ledde Femdagars 1996.Om utmärkelsen ”Orienteringssportens eldsjäl alla kategorier” skulle delas ut, så är Allan definitivt en av kandidaterna till priset. 

Mästerskapsstipendiater
Mästerskapsjackan nämns i protokollen för första gången vid årsblotet på Skutberget 1950. Då frågade, jackans upphovsman Nils Johansson, om Karlarna skulle sätta upp en ny jacka till 1951. Han tyckte att ”kassan tålde att skinnas på slitstark jacka av spädkalv att pryda en kämpe att minnas för färdighet stor uti nattskubb så väl som snabbhet på dagen”. Melker Karlsson ville att pengarna skulle gå till nyrekrytering. Karlarna beslutade att ge rådet i uppdrag att bestämma poängberäkningen för en ny jacka.  Det dröjde till år 1953 innan jackan på nytt diskuterades. Man var ense om att än en gång försöka förmå NWT (sportchefen Jan Lilja) att skänka jackan, som tidningen också gjorde. Av protokollen kan man läsa att Nils Axelsson, Kroppa IF, erövrade jackan för år 1953. Från och med 1959 drog NWT in stödet, varför karlarna anvisade 130 silvermynt för inköp av jackan. År 1976 ändrades bestämmelserna för mästarjackan, att även omfatta damerna. Den första kvinnan som erövrade jackan var Birgitta Johansson KOK. Redan 1978 behövdes ytterligare diskussioner om jackan. Då blev beslutat att kalla utmärkelsen för Mästarjackan och att endast seniorklass för damer och herrar skulle räknas. Rådet fick i uppdrag att utforma detaljbestämmelserna. 1988 enades karlarna om att mästarjackan skulle ersättas med Mästerskapsstipendium. Det är avsett att användas för vidareutveckling inom orienteringens svåra konst.

Jackan/stipendiet har erövrats av följande framstående värmländska orienterare.

År

Mottagare

Klubb

1950

Erik Högman

IFK Kristinehamn

1951

Ingen utdelning

 

1952

Ingen utdelning

 

1953

Nils Axelsson

Kroppa IF

1954

Gustav Maxe

Kristinehamns OK

1955

Gustav Maxe

Kristinehamn OK

1956

Ronald Holmström

OK Malmen

1957

Bertil Dahl

Kristinehamn OK

1958

Göte Gustavsson

OK Bjur

1959

Göte Gustavsson

OK Bjur

1960

John Guttke

Kroppa IF

1961

Lennart Larsson

Kristinehamn OK

1962

Gösta Lundqvist

OK Tyr

1963

Lennart Larsson

Kristinehamn OK

1964

Gunnar Eriksson

Filipstads OK

1965

Gösta Lundqvist

OK Tyr

1966

Börje Råberg

OK Tyr

1967

Gösta Lundqvist

OK Tyr

1968

Per-Ivar Möllberg

IK Viking

1969

Lennart Larsson

Kristinehamn OK

1970

Knut Eriksson

Säffle OK

1971

Börje Råberg

OK Tyr

1972

Göran Fredberg

OK Bjur

1973

Roland Grönlund

OK Djerf

1974

Folke Björkman

OK Tyr

1975

Jonny Jonsson

OK Tyr

1976

Oklart vem

 

1977

Birgitta Johansson

Kristinehamns OK

1978

Anna-Lena Axelsson

OK Djerf

1979

Anna-Lena Axelsson

OK Djerf

1980

Anna-Lena Axelsson

OK Djerf

1981

Anders Levin

OK Tyr

1982

Bengt Levin

OK Tyr

1983

Oklart vem

 

1984

Maria Berglund

Säffle OK

1985

Kent Fransson

Kils OK

1986

Sixten Westlund

OK Tyr

1987

Bengt Levin

OK Tyr

1988

Sixten Westlund

OK Tyr

1989

Jens Andersson

OK Tyr

1990

Håkan Eriksson

OK Tyr

1991

Håkan Eriksson

OK Tyr

1992

Per-Anders Bergman

OK Tyr

Steven Hale

OK Tyr

1993

Steven Hale

OK Tyr

1994

Erik Forsgren

OK Tyr

1995

Ann-Charlotte Carlsson

OK Tyr

1996

Steven Hale

OK Tyr

1997

Steven Hale

OK Tyr

1998

Steven Hale

OK Tyr

1999

Steven Hale

OK Tyr

2000

Malin Jonsson

OK Tyr

2001

Linda Fahlén

OK Djerf

2002

Sofia Holmgård

Kils OK

2003

Jan Olm

Kils OK

2004

Linda Take

OK Djerf

2005

Sofia Holmgård

Kils OK

2006

Anna-Karin Mattsson

Skattkärrs IF

2007

Sofia Holmgård

Kils OK

2008

Sofia Holmgård

Kils OK

2009

Sofia Holmgård

Kils OK

2010

Sofia Holmgård

Kils OK

2011

Linda Take

OK Djerf

2012

Linda Take

OK Tyr

2013

Henrik Brohede

OK Tyr

2014

Sofia Holmgård

Kils OK

2015

Henrik Brohede

OK Tyr

2016

Andreas Uller

Kils OK

2017

2018

2019

Johan Söderlund

OK Tyr

2020

2021

Andreas Uller

Kils OK

2022

Rasmus Pettersson

OK Djerf