Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Skogsflickorna

Logga Skogsflickorna
Värmlands Skogsflickor är en ideell förening som lyder under Sveriges Skogsflickor.
Start stafett Allting i Rättvik

Värmlands Skogsflickor

Rådet i Värmlands Skogsflickor består av:

Kristin Johansson, talhuldra

Christina Gabrielsson, skrivhuldra

Maria Dåverhög, penninghuldra

Emilia Carlman, rättare

Kristina Axelsson Löfwenholm, rättare


Ändamålet är att:
-verka för god social gemenskap bland orienteringsrörelsens kvinnor,
-genom möten och andra aktiviteter stimulera äldre flickor att vara verksamma inom orienteringsidrotten även om de inte längre utövar tävlingsidrott,
-stödja yngre flickors träning och tävling i orientering,
-befrämja och stödja kvinnors ledarskap i allmänhet och inom orienteringssporten i synnerhet.

Verksamheten bedrivs genom att ordna möten med sociala aktiviteter, uppmuntringspris till yngre, aktiva flickor utges liksom att man arbetar på att synliggöra och stödja kvinnlig idrott och kvinnligt ledarskap.

E-post till Värmlands Skogsflickor: skogsflickornavarmland@gmail.com

Skogsflickornas Minnesfond

Skogsflickornas Minnesfond kondolerar vid begravningar. Med de medel som flyter in stöder fonden värmländs orientering i form av ledarstipendier och pris till bästa D18 och D20 varje år.

Skogsflickornas klubb administrerar och genom följande kontaktpersoner ordnas kondoleanser:

Catarina Högkvist, Karlstad
Marianne Gerborn, Årjäng