Skid-O

Blomgrenochrapp
Det är svårt att planera några tävlingar i Värmland med de milda vintrar som råder, men klubbarna i Värmland bör uppmanas att ha ett ”färdigt” arrangemang liggande, det vill säga färdiga kartor med spårsystem och banor som enkelt och på kort varsel kan användas till en träningstävling om snön infinner sig och restriktionerna tillåter.
Skidorienterare

Planera och verka för att några ungdomar från distriktet ska delta vid 2023 års riksläger i skidorientering, eventuellt med gemensam ledare från Värmland.

KONTAKT SKIDO

Kontakt SkidO

Marie Lindblad

Allt om Skidorientering

Skidorienterare
SkidO (SOFT)