Tävlings-kommittén

Sankmark
Tävlingskommittén - inklusive kart/markfrågor
Publiktävling VM Norge

Länkar till underrubriker Tävlingskommittén

Målsättning

 • arbeta för att öka antalet deltagare i distriktets arrangemang
 • arbeta för att klubbarnas tävlingsarrangemang kvalitetssäkras
 • arbeta för att samtliga banläggare har banläggarkort
 • arbeta för att värdetävlingar arrangeras i Värmland
 • stimulera till lokala arrangemang
 • arbeta för att fler klubbar arrangerar tävlingar inom alla grenar
 • bibehålla god kvalité på kartor i Värmland

  Verksamhet

 • ansvara för distriktets tävlingsfrågor
 • uppdatera PM för tävlingsarrangörer och PM för kartproduktion
 • utse tävlingskontrollanter och vara behjälplig vid val av bankontrollanter
 • uppdatera långtidsplan för DM
 • uppdatera långtidsplan och regler för Värmlandsserien
 • att vara arrangörer av nationella tävlingar behjälpliga att utse jury 
 • upprätta tävlingsprogram för 2024
 • handläggning av banläggarkort
 • sammanställa deltagarstatistiken från tävlingar
 • planerar för en kartträff inom distriktet
 • svara för digital kartkontroll av nya kartor
 • administrera nya kartor och ge S-nummer
 • arkivering av kartor
 • sammanställning av det gångna årets kartproduktion 
 • återskapa kartgruppen
 • arrangera värmländskt kartforum

Utbildning

 • arbeta med att utbilda klubbarna i egen fältkontroll av kartor fortgår under året
 • planerar en i kurs OCAD
 • uppmuntra att utbildning i banläggning i cirkelform startas i klubbarna
 • anordna den årliga Banläggarträffen

Konferenser

 • delta i av SOFT anordnade centrala konferenser och utbildning
 • delta i regionträffar

Information och IT teknik

 • vara klubbarna behjälplig med support för tävlingsadministrations program
 • Förse VOF:s hemsida med aktuell information

TÄVLINGSKOMMITTÉN

representant i styrelsen

Håkan Lindberg

Ansvarig Tävlingskommittén

Sören Johansson

Kartansvarig

Jonny Noreklint

Ann-Sofie Hultsved

Per Martin Svärd

Magnus Nordström

Ansvarig Skid-O

Marie Lindblad