Ungdoms-kommittén

Avresa vid Sundstaparkeringen 2015
Under rubriken Ungdomskommittén finns all information om de arrangemang som Ungdomskommittén i VOF jobbar med under året.
USM 2022

UNGDOMSKOMMITTÉN

Ordförande ungdomskommittén

Johanna Forslund

Sverre Wikström

Magnus Nordström

Jonas Bergenfur

Anders Pelander

Kalle Dalheimer