Team Värmland Orientering (TVO)

Vjt Dalatour2003
Team Värmland Orientering (f.d. VJT – Värmland Junior Team)
stämplar vid kontroll

Verksamhetsplan TVO

 Målsättning 2024

  • Behålla ungdomar och juniorer och yngre seniorer i Värmlandsklubbarna.
  • Erbjuda gemensamma aktiviteter som lockar äldre ungdom, juniorer och yngre seniorer i Värmland.
  • Utveckla ”Vi-känslan” i Värmland.
  • Öka antalet startande juniorer och seniorer vid värdetävlingar i övriga Sverige.
  • Anordna teknikträningar på kartor med till exempel relevant SM terräng.


Målsättningen uppnås genom:

  • Arrangera gemensamma träningstillfällen på olika platser i Värmland.
  • Samordna resor till värdetävlingar utanför Värmland och uppmuntra alla i målgruppen att följa med.
  • Arrangera teknikträningsdag under lågsäsong.
  • Försöka blanda träning/tävling med sociala aktiviteter. Genom att resa och bo tillsammans stärker vi gemenskapen bland de som deltar i aktiviteterna.

 
Aktiviteter 2024
 

Tävlingsresor

Arrangera gemensam resa och boende till Swedish League och Stafettligan i FK Göingarna, Skåne 29–31/3, Sprint SM i Västerås 28–30/6 samt Swedish League finalen i Stora Tuna den 21–22/9.

Utöver det försöka samordna mellan klubbarna om någon är ensam från sin klubb och behöver resehjälp.

Gemensamma träningstillfällen

Vi planerar ett gemensamt träningstillfälle samtidigt som Ungdomarna har Värmlandslägret (troligen i Kil) med fokus på SM lik terräng och sprint samt gemensam lunch och ”lekaktivitet”.

Teknikträningar under våren, beroende på intresse och snöläget.

Övrigt 2024

Nytt för i år är att det tillkommit en stafettliga i tävlingsprogrammet för elit, vilket innebär att det ligger en stafett vid nästan varje SL deltävling. Det gör att vi får tänka om lite och vi behöver samordna oss så att så många värmlänningar som möjligt får chans att springa stafetten.

På gemensamma resor och på träffar ska vi planera in en aktivitet som är lekbetonad ca 30 min/träff (lika som Örebro elit) för att öka gemenskapen, vem som helst kan utses att hålla i aktiviteten.

Om det blir en utbildningshelg 2025 bör aktiva ur TVO komma till tals för att se vad som skulle kunna locka dem att vara med på utbildningshelgen.

Vi som planerar i TVO är Johanna Kindlund, Stefan Eriksson, Elin Lundqvist, Christer Skoog, Helen Skoog, Rasmus Pettersson och Marie Lindblad.

Fler och mer

Enligt kompassriktning 2030 ska vi jobba för flera och mera. TVO:s bidrag under 2024 kommer bli att försöka få med fler som inte är elitsatsande på våra resor i år.

Funderingar kring samarbete med Åmål till exempel för att ordna fler utmanande träningar. Vi ska fundera på om vi kan göra fler tävlingsresor 2025 gemensamma för hela Värmland.

Budget 2024

Bidrag söks hos Värmlands Skogskarlar på 20 000 kr. 35 000 kr söks hos VOF.
Pengarna fördelas enligt nedan. 

Aktivitet

Kostnad

Intäkt

Swedish League FK Göingarna

20tkr boende och resa

20 tkr SKK

Sprint SM Västerås

15 tkr boende och resa

15 tkr VOF

Swedish League Stora-Tuna

15 tkr boende och resa

15 tkr VOF

Värmlandslägret

5 tkr Lunch/kartor

5 tkr VOF

 TVO hanterar delar av kostnader för resor medan rättvis fördelning sker mellan klubbarna utefter hur många deltagare de haft med på resan.