Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Team Värmland Orientering (TVO)

Vjt Dalatour2003
Team Värmland Orientering (f.d. VJT – Värmland Junior Team)
stämplar vid kontroll

Verksamhetsplan TVO Målsättning 2023

  • Behålla ungdomar och juniorer och yngre seniorer i Värmlandsklubbarna.
  • Erbjuda gemensamma aktiviteter som lockar äldre ungdom, juniorer och yngre seniorer i Värmland.
  • Utveckla ”Vi-känslan” i Värmland.
  • Öka antalet startande juniorer och seniorer vid värdetävlingar i övriga Sverige.
  • Anordna teknikträningar på kartor med t.ex. relevant SM terräng.


Målsättningen uppnås genom:

  • Arrangera gemensamma träningstillfällen på olika platser i Värmland.
  • Samordna resor till värdetävlingar utanför Värmland och uppmuntra alla i målgruppen att följa med.
  • Arrangera teknikträningsdag under lågsäsong.
  • Försöka blanda träning/tävling med sociala aktiviteter. Genom att resa och bo tillsammans stärker vi gemenskapen bland de som deltar i aktiviteterna.

 

Aktiviteter 2023
Tävlingsresor

Arrangera gemensam resa och boende till Swedish League i Waldemarsvik 15–16/4 och Natt-SM/Swedish League Sundsvall 15–17/9. Utöver det försöka samordna mellan klubbarna om någon är ensam från sin klubb och behöver resehjälp. Vi har också beslutat att ordna gemensamma minibussar till tävlingsresorna i Sundsvall och Ö-vik i augusti dock ej med bidrag från VOF.

Gemensamma träningstillfällen

Teknikträningar planeras att genomföras under våren, beroende på intresse och snöläget.

Övrigt 2023

Vi har fått tre nya medlemmar. Christer Skoog, Helen Skoog och Elin Lundqvist samt ev. någon från Skattkärr.

Vi måste hålla oss uppdaterade så vi kan justera i vilken form vi ska/kan fortsätta när distriktsindelningen förändras.

Budget 2023

Bidrag söks hos Värmlands Skogskarlar på 20 000 kr. 30 000 kr söks hos VOF.
Pengarna fördelas enligt nedan. 

Aktivitet

Kostnad

Intäkt

Swedish League Valdemarsvik

15 tkr boende och resa

15 tkr VOF

Träningsdagar

10 tkr Kartor + ev. mat

10 tkr VOF

Swedish League Sundsvall

20 tkr subvention

20 tkr SKK

Upptaktsträff 2024 jul nyår 29–30 dec

 

5 tkr VOF

TVO hanterar delar av kostnader för resor medan rättvis fördelning sker mellan klubbarna utefter hur många deltagare de haft med på resan.