Digital Föräldraträff

VOF's ungdomskommitté informerar föräldrar till orienteringsungdomar 11-16 år.

Digital Föräldraträff 11 april

För alla föräldrar till orienteringsungdomar mellan 11 och 16 år

Ingen anmälan krävs!

Torsdagen den 11 april klockan 20.00 via Teams
Länk till Teamsmötet: Anslut från datorn, mobilappen eller rumsenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Träffen kommer innehålla:

  • Presentation av vilka som ingår i Värmlands OF Ungdomskommitté
  • Information om VOF’s Ungdomskommitté och deras arbete
  • Information om aktiviteter som VOF’s Ungdoms-kommitté arrangerar
  • Möjlighet att få ställa frågor

Välkommen att delta!