Träna

Du kan öva på din orientering på en rad olika sätt, oavsett vilken nivå du är på.
Kylklampen 2009

Runt om i Sverige finns många orienteringsföreningar som arrangerar träningar året runt.
Kontakta din närmsta förening för att provtesta en träning och bli sedan medlem för att nyttja fler av deras träningstillfällen. Om du vill träna utan att vara medlem i en förening finns Motionsorientering, Naturpasset eller Hittaut.