Årsmöte 2023

Smålands OF genomförde sitt 73:e årsmöte den 1 mars 2023 i Vrigstad Värdshus och detta år kunde vi samlas tillsammans i Vrigstad Wärdshus.

Vid årsmötet omvaldes Lars-Åke Sjökvist, Värend GN, till ordförande.

Det blev omval i styrelsen av Carina Bergander, Eksjö SOK, Sonny Myrefelt, Nybro OK samt Vivianne Lindstam, SOL Tranås. Kvarstående i styrelsen är Göran Carnander, IKHP, och Annika Ericsson, Växjö OK.

SmOF styrelse informerade om att Motion/Breddkommittén blir vilande under 2023 då man inte fått fram några namn att ingå i denna kommitté.

Mötesordförande Bodil Fager Bergquist, RF SISU Småland höll i klubban och Annika Ericsson, Växjö OK, skrev ned det som beslutades på årsmötet.


Bodil Fager Bergqvist RF SISU Småland och Annika Eriksson, SmOF/Växjö OK

I inledningsanförandet pratade Lars-Åke Sjökvist om återstarten av verksamheten 2022. Äntligen fick vi ett normalt år efter pandemin. Dock har antalet tävlande minskat i Småland.

Vidare informerade Lars-Åke Sjökvist om stora framgångar under 2022.
Smålands fick fyra juniorvärldsmästare under året, Tilda Palm, IKHP Huskvarna, Hilda Holmqvist Johansson, IKHP Huskvarna, Noel Braun, Växjö OK samt Axel Elmblad, Bredaryds SOK. Tilda blev dessutom junioreuropamästare.
SM tävlingarna blev framgångsrik för juniorerna och ungdomarna och det blev 15 SM-guld fördelat på nio individuella samt sex stafettguld.

Tilda Palm, IKHP, juniorvärldsmästare samt junioreuropamästare, Noel Braun, Växjö OK, juniorvärldsmästare, Boglarka Czakó Eksjö SOK, svensk mästarinna, Signe Eskilsson, IKHP, svensk mästarinna samt Victor Hörnquist, Bredaryds SOK, svensk mästare

Noel Braun, Växjö OK utsågs till Årets orienterare i Småland 2022.


Noel Braun, Växjö OK

Detta var en del av det som lyftes fram i verksamhetsberättelsen när Smålands Orienteringsförbund höll årsmöte.

En motion från Växjö OK och Jönköpings OK var inlämnat till årsmötet om att det inom Smålands OF inte ska finnas strukturer som gör att det kan finnas en risk att alla barn och ungdomar inte får deltaga. Årsmötet beslutade att bifalla motionen. Motionen finns i sin helhet i årsmöteshandlingarna nedan.


Smålands OF hade ett förslag på ny differentierad årsavgift till Smålands OF. Istället för nuvarande fyra nivåer var det nya förslaget att införa ytterligare en nivå.
Ombuden röstade för att införa fem nivåer av årsavgift och biföll därmed SmOF styrelse förslag.

Efter förhandlingar gavs information från SmOF styrelse och från Ungdom/Juniorkommittén, Tävlingskommittén samt MTBOkommittén.

SOFT har gått ut till distrikten med ett förslag om ny organisation för svensk orientering. Göran Carnander informerade om SOFT förslag till organisationsförändring och årsmötesdeltagarna fick tillfälle att föra fram sina åsikter.


Årsmötesdeltagare

Vid årsmötet avtackades avgående ledamöter Monica Berggren, Per Thunberg, Ylva Sandström samt Stefan Kollberg för ett bra jobb.


Smof Verksamhetsplan 2023

Smof Verksamhetsberättelse 2022

Årsmöteshandlingar 2023

Smålands Orienteringsförbund
styrelsen