Nyheter

HITTAUTÅRETS SISTA SLÄPP 1 OKTOBER

Av årets 125 chp återstår sex på Härsberget som finns på plats från 17.00 på fredag.
Närmare 200 hittautare har hittills tagit alla  chp. Hur många av er finns på plats kl 17.00 ?