Träningsdagar

Västergötlands OFs arrangerar i regel under mars månad två träningsdagar. Den ena i södra delen av distriktet och den andra i den norra.Här kommer information om träningsdagarna att presenteras när det blir dags. 

Anmälan görs via ett googleformulär. OBS! När anmälan gjorts och du klickat på "Skicka" behöver du använda rullisten för att komma upp till toppen av sidan och se bekräftelsen för din anmälan. Där kan du då även välja att göra en ytterligare anmälan.