UtbildningshelgenINBJUDAN - inklusive kursbeskrivningar

ANMÄLAN

- Allmän kursinformation samt kursavgifter

- Boende
- Deltagarinformation
- Dokumentation 
- Utvärdering

Utbildningsutbudet presenteras nedan följer utbudet, kursbeskrivningar återfinns i inbjudan.

Lördag 3 februari

Heldagskurser, 09.00-17.00
- Grundutbildning för tränare
- Tävlingsledarutbildning
- Orienterings IT för träningar och enkla arrangemang

Förmiddagskurser, 09.00-12.30
- Banläggning i OCAD - grundkurs
- Motorik och färdighetsutbildning (09.00-12.00)

Eftermiddagskurser, 13.30-17.00
- Banläggning i OCAD - teknikträning

Söndag 4 februari

Heldagskurser, 09.00-17.00
- Kartritning och banläggning Indoor
- Banläggning steg I
- Banläggning steg II

Förmiddagskurser, 09.00-12.00
- Kostråd och relativ energibrist - idrottande ungdomar 

Eftermiddagskurser, 13.30-16.00
- Parasportens grunder