Checkpointbeskrivning 2022

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe eller plastskylt med rosa Hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt Hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt 
  • blå = lätt
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt Hittautkonto.

Checkpointsläpp

Vissa checkpoints sitter ute från säsongens start och går att registrera på en gång, medan andra sätts ut till så kallade checkpointsläpp och öppnar för registrering vid en given tidpunkt lite senare under säsongen. Det framgår tydligt på papperskartan om utmarkerade checkpoints öppnar vid ett senare datum. Ibland släpps en helt ny papperskarta vid checkpointsläpp. På hemsidan och i appen dyker nya checkpoints upp först när de öppnat för registrering. Håll utkik efter våra planerade checkpointsläpp så missar du inga nya checkpoints!


Nummer/Placering 

Område: Viared

1 - Gläntan
2 - Transformatorn
3 - Stenen
4 - Stenmursslutet
5 - Vägförgreningen
6 - Kraftledningsstolpen
7 - Staketskrök
8 - Hagmarkskant
9 - Stigförgrening
10 - Staketskrök
11 - Träd
12 - Åsen
13 - Stigförgrening
14 - Transformatorn
15 - Stenmursslutet
16 - Bron
17 - Höjden
18 - Höjden
19 - Stigslutet

Område: Byttorp/Björbo

61 - Branten
62 - Stigförgrening
63 - Staketkröken
64 - Branten
65 - Träd
66 - Höjden
67 - Stenmursslutet
68 - Stenen
69 - Stenen
70 - Staketkröken
71 - Höjden
72 - Dike/stenmurskorsning
73 - Sänkan
74 - Stigförgrening
75 - Staketkröken
76 - Stenen
77 - Stenen
78 - Stigkorsningen
79 - Ängskanten
80 - Vändplatskanten
81 - Stenen
82 - Stenen
83 - Stigförgrening
84 - Tornet
85 - Branten
86 - Stigförgrening
87 - Stenen
88 - Stenen 
89 - Stenen
90 - StigförgreningGPS-koordinater
Våra partners