Checkpointbeskrivning 2019

Beskrivning och GPS-koordinater

Beskrivning

Här hittar du checkpoint-beskrivning samt GPS-positioner:

Checkpoint no 1-71 aktiveras lördag 27 april kl 8:00.


Svårighetsgrad - Placering/Sponsor

Nummer Placering Svårighet Sponsor 1 Gropen   Parker 2 Stenröset     3 Punkthöjden     4 Stigförgreningen     5 Grillplatsen   V/S/B 6 Stenröset     7 Staketet   Lunchesset Haléns 8 Fönstret vid entrédörren   Friskis & Svettis 9 Fönstret   Skandiamäklarna 10 Se "karta Fotriktigt"   Fotriktigt 11 Lyktstolpen     12 Lyktstolpen     13 Trappan     14 Lyktstolpen     15 Muren, uppe på     16 Staketet     17 Staketet     18 Staketet     19 Branten     20 Lyktstolpen     21 Staketet     22 Staketet     23 Lyktstolpen     24 Lyktstolpen     25 Staketet   Träffpunkt Simonsland 26 Staketet   Almenäs Café & Kök 27 Punkthöjden     28 Stenen     29 Höjden     30 Höjden     31 Stigen   Parker 32 Branten     33 Höjden     34 Höjden     35 Gropen     36 Stenen   Parker 37 Punkthöjden     38 Branten     39 Branten     40 Branten     41 Ängshörnet     42 Branten     43 Branten     44 Höjden     45 Sankmarken     46 Branten     47 Stenen     48 Höjden     49 Branten     50 Branten     51 Höjden     52 Stenen     53 Stenen     54 Branten     55 Stenen   V/S/B 56 Branten     57 Branten     58 Branten     59 Branten     60 Höjden     61 Branten     62 Höjden     63 Stenen     64 Branten   Kråkereds EL-service 65 Punkthöjden   Bengts Kakel 66 Stenen     67 Höjden     68 Branten     69 Stenen     70 Branten     71 Höjden    








GPS-koordinater

Våra partners