Checkpointbeskrivning 2018

Beskrivning och GPS-koordinater

Beskrivning

Här hittar du checkpoint-beskrivning samt GPS-positioner:

Checkpoint no 1-50 aktiveras lördag 28 april kl 8:00.

OBS: Checkpoint no 51-90 på huvudkartan aktiveras natten till lördag 19 maj kl 00:00.

Svårighetsgrad - Placering/Sponsor

1 Stenen Kråkereds El-service 

2 Staketet Träffpunkt Simonsland 

3 Lyktstolpen   

4 Trädet   

5 Lyktstolpen   

6 Lyktstolpen   

7 Cykelstället   

8 Fönstret SkandiaMäklarna 

9 Staketet   

10 Fönstret Fotriktigt 

11 Trädet   

12 Stig- & Bäckkorsningen   

13 Staketet   

14 Stigkorsningen   

15 Staketet   

16 Höjden Parker 

17 Höjden   

18 Ladan   

19 Höjden   

20 Stenen   

21 Stenmuren   

22 Höjden   

23 Ladan   

24 Höjden Bengts kakel 

25 Höjden   

26 Stenen   

27 Bron   

28 Punkthöjden   

29 Höjden   

30 Branten   

31 Stenen Navet 

32 Branten   

33 Höjden   

34 Höjden   

35 Stenen   

36 Höjden   

37 Punkthöjden   

38 Branten   

39 Stenen   

40 Höjden   

41 Höjden   

42 Stenen   

43 Höjden   

44 Branten   

45 Sankmarken   

46 Höjden   

47 Höjden Parker 

48 Mellan Stenarna Parker 

49 Sankmarken   

50 Punkthöjden   

51 Spången   

52 Stigkröken   

53 Dörren Friskis & Svettis 

54 Stenen   

55 Stenen   

56 Bordet VSB 

57 Höjden   

58 Stenen   

59 Stig- och bäckkorsningen   

60 Höjden   

61 Branten   

62 Branten   

63 Branten   

64 Höjden   

65 Punkthöjden VSB 

66 Höjden   

67 Sankmarken   

68 Branten   

69 Branten   

70 Höjden   

71 Punkthöjden   

72 Stenen   

73 Punkthöjden   

74 Branten   

75 Stenen   

76 Stenen   

77 Branten   

78 Stenen   

79 Höjden   

80 Branten   

81 Höjden   

82 Branten   

83 Höjden   

84 Branten   

85 Höjden   

86 Höjden   

87 Ruinen   

88 Groupen   

89 Höjden   

90 Sänkan  

GPS-koordinater

GPS-koordinater för nedladdning i gpx format


Checkpoint 1

57,7497126 

12,8867138

Checkpoint 2

57,7268772 

12,9371156

Checkpoint 3

57,727632 

12,9323263

Checkpoint 4

57,7307677 

12,9315527

Checkpoint 5

57,731026 

12,9368088

Checkpoint 6

57,7287194 

12,9381797

Checkpoint 7

57,7272846 

12,9381303

Checkpoint 8

57,7218341

12,9381986

Checkpoint 9

57.7220506 

12,9242292

Checkpoint 10

57,7245843 

12,9901311

Checkpoint 11

57,7339388 

12,9210106

Checkpoint 12

57,7335353

12,9159742

Checkpoint 13

57,7383941 

12,9188547

Checkpoint 14

57,7425131 

12,91576

Checkpoint 15

57,7432651

12,9216598

Checkpoint 16

57,7457276 

12,9224107

Checkpoint 17

57,7405499 

12,9276977

Checkpoint 18

57,7566376 

12,8839798

Checkpoint 19

57,7637222 

12,8863698

Checkpoint 20

57,7661018 

12,895895

Checkpoint 21

57,7638974 

12,9163895

Checkpoint 22

57,75562

12,9080769

Checkpoint 23

57,7512476 

12,9021936

Checkpoint 24

57,7485589

12,8902699

Checkpoint 25

57,7283008

12,8862294

Checkpoint 26

57,7215742

12,903332

Checkpoint 27

57,7619153 

12,9419776

Checkpoint 28

57,7550027 

12,9422193

Checkpoint 29

57,7508943 

12,9382127

Checkpoint 30

57,7614315 

12,9247924

Checkpoint 31

57,7202794 

12,9191242

Checkpoint 32

57,7449328 

12,9001246

Checkpoint 33

57,742055 

12,8854418

Checkpoint 34

57,7414497 

12,8935975

Checkpoint 35

57,7388009 

12,8908988

Checkpoint 36

57,7334734 

12,8894552

Checkpoint 37

57,7270245 

12,8800258

Checkpoint 38

57,7244352 

12,8816988

Checkpoint 39

57,7209826

12,8844598

Checkpoint 40

57,7243286 

12,8859674

Checkpoint 41

57,7237911 

12,9027554

Checkpoint 42

57,7315404 

12,908117

Checkpoint 43

57,7296364 

12,9109933

Checkpoint 44

57,7398896 

12,9043586

Checkpoint 45

57,7416405 

12,9041262

Checkpoint 46

57,7590053 

12,934261

Checkpoint 47

57,7524165 

12,9218403

Checkpoint 48

57,7571803

12,9305377

Checkpoint 49

57,7419929 

12,901152

Checkpoint 50

57,7562023 

12,9124959

Checkpoint 51

57,7088822 

12,9853159

Checkpoint 52

57,7076299

12,9843632

Checkpoint 53

57,7150503 

12,9476154

Checkpoint 54

57,714731

12,9687626

Checkpoint 55

57,7173603 

12,9732091

Checkpoint 56

57,714543 

13,0083312

Checkpoint 57

57,7079491

12,9893511

Checkpoint 58

57,7043792

12,9889397

Checkpoint 59

57,6850841

12,9644382

Checkpoint 60

57,6848921 

12,9797028

Checkpoint 61

57,6799902

12,9772483

Checkpoint 62

57,6807579

12,9914259

Checkpoint 63

57,6870058

13,0045329

Checkpoint 64

57,7162767 

12,998963

Checkpoint 65

57,7152079 

13,0101633

Checkpoint 66

57,7126635

12,9886766

 

Checkpoint 67

57,6818736

12,980067

Checkpoint 68

57,678018 

12,9971223

Checkpoint 69

57,6798001 

12,999872 

Checkpoint 70

57,6922571

12,9733581

Checkpoint 71

57,6923794

12,9830359 

Checkpoint 72

57,6938311 

12,9958569

Checkpoint 73

57,6949397 

12,969025

Checkpoint 74

57,6921668 

12,9632003

Checkpoint 75

57,6908417 

12,9631036

Checkpoint 76

57,6838235

12,9613133

Checkpoint 77

57,6851513 

12,9738304

Checkpoint 78

57,6904864

12,971353

Checkpoint 79

57,6883104 

12,9836194

Checkpoint 80

57,6914613 

12,9898822

Checkpoint 81

57,687509 

12,9918676

Checkpoint 82

57,6871504 

12,994414

Checkpoint 83

57,6792721 

12,9864713

Checkpoint 84

57,688658 

13,0034959

Checkpoint 85

57,6993771 

12,9971414

Checkpoint 86

57,6948513 

13,002249

Checkpoint 87

57,6943867 

13,0076608

Checkpoint 88

57,7130527 

12,9994583

Checkpoint 89

57,6963257 

13,0090897

Checkpoint 90

57,6832063 

12,9651675Våra partners