Hållbarhet - en introduktion
Som världsmedborgare behöver vi alla ta ansvar för och agera hållbart. Som  orienterare vill vi vara föredömen med avseende på detta. I denna digitala introduktionsutbildning kring hållbarhet bekantar du dig med de tre dimensioner och svensk orienterings hållbarhetsmål.
I denna helt digitala utbildning ges en introduktion till de tre dimensionerna för hållbarhet och svensk orienterings hållbarhetsmål.

Lärandemål:
  • Känna till de tre dimensionerna inom hållbarhet – miljömässig, social samt ekonomisk och hur de var och en bidrar till svensk orienterings hållbarhet.
  • Känna till svensk orienterings tre hållbarhetsmål i Kompassrikting 2030.

Utbildningen ger även vägledning till källor till mer information och inspiration för att verka för hållbarhet i den verksamhet som bedrivs inom svensk orientering.