Orienteraren gäst i naturen
Vi orienterare är gäster i naturen. I denna digitala utbildning får du på grundläggande nivå reda på vad du behöver tänka på för att visa hänsyn när du utövar, leder, arrangerar eller som åskådare följer orientering.
Skärmbild 20221229 Orienterarengästinaturenexempelsida Svenskaorienteringsförbundet
Exempel på en sida i den digitala utbildningen Orienteraren gäst i naturen. Visar text till vänster och en bild till höger med siluetter av en bock, ett vildsvin och en älg.
Utbildningen ger grundläggande förståelse för vilka rättigheter och skyldigheter som reglerar vad vi får och inte får göra när vi orienterar.

Efter avslutad utbildning är målet att du som orienterare ska ha kännedom om Allemansrätten och kunskaper om de begränsningar som omgärdar den.

Utbildningen är helt digital och består av en helt teoretiskt del utan kontrollfrågor.

Utbildningen bygger på dokumenten som redovisas i materialet. Källhänvisningar är också tänkta att fungera som tips på fördjupning i ämnet för den som blir intresserad av att lära sig mer.