03.07.2024

Förändringar i tävlingsreglerna

Orientering
På förbundsmötet i våras klubbades det igenom ett par förändringar i orienteringens tävlingsregler. En förändring gäller när man får titta på kartan i D16 och H16. Den andra att de öppna klasserna byter namn. Förändringarna trädde i kraft 1 juli, med en övergångsperiod till 1 januari 2025.

Förändringen som gäller startproceduren, innebär att ungdomarna i D/H 16 på skogsdistanser med individuell start inte längre ska få titta på kartan i en minut innan de startar. De ska i stället på samma sätt som de tidigare har fått vid individuell sprintdistans, få den i startögonblicket. Tävlande i klasserna D/H10-14 ska fortsatt få kartan 1 minut före startsignalen.

En annan sak som förändrades 1 juli är namnen på de öppna klasserna. Dessa ska i fortsättningen benämnas med en färg för svårighetsnivå och en ungefärlig banlängd, till exempel Blå 3,0. Inskolningsklassen, som hör till kategorin öppna klasser, berörs inte av beslutet utan heter fortsatt Inskolning.

De nya versionerna av regelverk och tillhörande stöddokument gäller under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2025. Det betyder att de nya versionerna ska följas, men att de tidigare versionerna får följas i de fall det inte är praktiskt möjligt att följa de nya versionerna.

På förbundsmötet togs fler beslut som kommer att innebära uppdateringar i regelverk och stöddokument, men de träder i kraft först efter årsskiftet.

En gäller redovisning av rekommenderade banlängder i stället för beräknade segrartider för klasserna D/H35 och äldre.

Ytterligare en förändring blir att mätning av banlängden för sprintorientering ska göras efter den kortaste väg den tävlande kan ta sig från start till mål, vilket inbegriper att hänsyn tas till hus, avspärrningar och andra områden förbjudna att passera.

Är du intresserad av ta del av hela regelverket för orientering så finns det här.RELATERADE NYHETER

Vänern Lidköping
Semestertider på kansliet
Skärmbild 2024 07 04 111243
USM 2024
USM Läger Bunketorp 1000
USM-Läger 2024
Fler nyheter