Information och avgifter

Deltagaravgifter
Utbildningar Lö/Sö:
Utbildning heldag 1 100:-
Utbildning halvdag 600:-
Ledarlyftet (fyra utbildningar) 1 600:-
Kartritarkursen, 2 dagar 2 200:-

Avgifter faktureras föreningen i samband
med helgen.

Lunch och fika
Ingår för samtliga heldagsdeltagare!
Förtydligande: Deltagare som endast går för- eller eftermiddagsutbildning erhåller inte lunch. Deltagare som går för- och eftermiddagskurs, eller heldagsutbildning erhåller lunch. Fika ingår för alla. För de som bor över på folkhögskolan ingår även frukost.

Kontakt
Vid ev. frågor kontakta
VOFs kansli
Magnus Sundmark, 0725-447736
magnus.vof@vgidrott.se