Introduktionsutbildning för orienteringstränare
Det här är utbildningen för dig som är ny som ledare inom orientering, med eller utan tidigare erfarenhet av att själv utöva orientering. Utbildningen genomförs i ett varierat lärande med egen inläsning och en utbildningsdag där teori och diskussioner varvas med praktiska övningar.

Svensk idrottsrörelse är en fantastisk arena som erbjuder ett stort utbud av olika idrotter som engagerar och motiverar många olika människor, unga som gamla, med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser. Svensk idrotts övergripande mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt, i så bra verksamhet som möjligt. Det målet återspeglas i Svenska orienteringsförbundets vision "Svensk Orientering - för alla hela livet" och ett av våra två övergripande mål, målet "Flera och mera".

Denna introduktionsutbildning är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare och ledare inom idrotten generellt och orientering specifikt, men framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag.

Utbildningen är framtagen av Svenska Orienteringsförbundet och behandlar följande delar:

  • Jag & orienteringsföreningen
  • Jag & ledarskapet i orienteringsföreningen
  • Jag & orienteringsträningen
Utbildningen inleds med den av webbaserade utbildningen Introduktionsutbildning för tränare, framtagen av SISU Idrottsutbildarna och följs av egen inläsning och avslutas med en utbildningsdag där teori och diskussioner varvas med praktiska övningar.

Fotnot: Introduktionsutbildning för orienteringstränare lanserades 2020. Den arrangeras i orienteringsdistriktens (OF) regi med av SOFT framtaget innehåll och av SOFT licensierade utbildare. För utbildningstillfällen vänd dig till ditt OF.