Svensk Orientering logotyp
28.03.2022

Nytt nummer av Orientering Stockholm/StOF-nytt finns nu för läsning och nedladdning!

Orientering

Utvecklingen av Orientering Stockholm/StOF-nytt tar med sitt nya nummer, # 1 2022, ännu ett steg framåt. Det nya numret lanseras på StOF hemsida och i två format, dels som en "bläddringsbar" version, dels som en nedladdningsbar PDF-version för utskrift.

Att gå från en tidning som distribueras i pappersform till en digital tidning som kan läsas på och laddas ner från StOF:s hemsida är naturligtvis inte okontroversiell. Visst är det en särskild känsla av att fånga upp tidningen ur brevlådan eller från hallmattan, stänga av världen därute och lägga sig på soffan med det senaste numret av tidningen. Att få uppslukas av i intressanta reportage kring vad som hänt och framsynta framtidsspaningar.

Men tidningen behöver nå en bredare läsarkrets och StOF når genom en digitalisering en ökad spridning, exempelvis genom delning även utanför den ordinarie läsekretsen. Det finns även en förhoppning kopplad till ökade möjligheter till att attrahera nya sponsorer eller liknande aktörer. Men det finns även ett hållbarhetsperspektiv där förbundet kan nå en ökad trovärdighet genom att tidningen flyttar från brevlådan till hemsidan.

Den bläddringsbara versionen av tidningen återfinns under en egen rubrik på hemsidan!

Länk till den nedladdningsbara, PDF-versionen av Orientering Stockholm/StOF-nytt återfinns på hemsidan under rubriken Förbundet/Orientering Stockholm/StOF-nytt.

Lasse Gerhardsson

StOF-kansliet

RELATERADE NYHETER

Möte hos Idrottsnämnden
StOF på möte med Stockholms Stads Idrottsnämnd
Solnedgång
Sommarläger i sommarvärme
orienterare
Första tredjedelen i elitprisligan avklarad
Fler nyheter