Svensk Orientering logotyp
03.11.2020

Skärpta råd kring smittspridning

Orientering

Styrelsen har haft ett extrainsatt möte och har resonerat enligt följande:

Orienteringen i Stockholm har under senaste halvåret hanterats väldigt bra ur ett smittskyddsperspektiv och vi är alla relativt överens om att vi knappast smittar i skogen.

Både träningar och tävlingar har fungerat väl såvitt vi vet. Nu har FHM (folkhälsomyndigheten) gått ut med nya allmänna råd med anledningen av den akut rådande situation och dessa har både RF och SOFT tagit fasta på.

Stof har efter många samtal med SOFT och RF valt att följa SOFT rekommendation fullt ut för att lojalt bistå att få bukt med smittspridning och att undvika resor och kontakter.

Vi är övertygade om att klubbar kan hantera detta internt och hitta lämpliga lösningar där man tar hänsyn till de allmänna råden. T.ex. kan 70 + ligan fortgå och det kan vara förebild för andra.

Orientering kan klara det under de tre veckor som gäller initialt.

Vi har noterat att region Stockholm en något modifierat skrivning som är något mer tillåtande för utomhus träning. Soft och RF har valt att följa FHM råd och därför gör vi det också.

Om det skulle visa sig att dessa begränsningar förlängs får vi ta ny ställning.  

Länkar:

https://www.svenskorientering.se/Nyheter/forbundsnytt/lokalarestriktioneriytterligaretreregioner-ingentraningochtavlingfor15/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

https://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2020/10/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan/

RELATERADE NYHETER

Solnedgång
Sommarläger i sommarvärme
orienterare
Första tredjedelen i elitprisligan avklarad
Stora Tuna damsegrare vid 10mila 2024
Lyckat 10mila genomfört!
Fler nyheter