Svensk Orientering logotyp
13.03.2020

SOFT:s beslut avseende corona och StOF tolkning och komplettering för orientering i Stockholm

Orientering
Svenska Orienteringsförbundet har under torsdagskvällen kommunicerat ut nedanstående information. StOF förtydligar hur vi i Stockholm agerar avseende tränings- och tävlingsverksamheten i Stockholm

Inställda, flyttade och begränsade tävlingar – senaste nytt om coronaviruset

Under onsdagen beslutade regeringen att allmänna sammankomster med över 500 personer förbjuds. För svensk orientering innebär det att ett antal tävlingar ställs in eller skjuts på framtiden samt att tävlingar på olika vis begränsas.
Coronaviruset sprider sig i samhället och under torsdagen träffades den svenska idrottsrörelsen för att diskutera vilka konkreta effekter regeringens beslut och myndigheternas rekommendationer får för vår verksamhet.

Syftet med regeringsbeslutet gällande allmänna sammankomster, vilket gäller tills vidare i hela Sverige från 12 mars, är att hindra, minska och begränsa smittspridningen. Detta upprepade Riksidrottsförbundet (RF) flertalet gånger under torsdagens möte. Det betonades även att regeringens beslut inte är en rekommendation. Arrangörer som inte följer beslutet riskerar böter eller fängelse i upp till sex månader.

Exakt hur varje idrottsförbund agerar kommer RF inte att lägga sig, istället uppmanas till att låta sunt förnuft råda i respektive idrottsförbund.

Styrelsen i Stockholms Orienteringsförbund har haft sammanträde och tagit del av SOFT rekommendationer (nedan). Styrelsen stödjer dessa rekommendationer till fullo och har nedan gjort förtydliganden för orienteringen i Stockholm. Förtydliganden är markerat i kursiv stil.

StOF kommentar kring tävlingar:

 • OK genomföra, så länge SOFT’s rekommendation följs (se nedan). Det betyder att tävlingarnas upplägg ska ändras så att de stämmer med rekommendationerna, till exempel att tävlingar i Stockholm är öppna endast för boende i Stockholm.

 • Ett förslag kan vara att ta bort klasser från DH 35 och uppåt för att prioritera ungdomar och juniorer. Alternativt upplägg kan vara att förenkla arrangemanget och använda direktanmälan dvs likartat Vinterserien, Luffarligan etc för att erbjuda någon aktivitet under förutsättning att arrangemanget inte blir för stort och att hygienkraven kan upprätthållas.

 • De natt-tävlingar som är inplanerade, Tiomilarepet, Grymnatta och Sumpnatta, torde kunna genomföras då antalet, åtminstone historiskt, inte nått upp till 300 deltagare.

 • Luffarligan fortsätter med de rekommendationer som ges på Luffarligans hemsida

 • Generellt torde vara att ingen dusch eller servering tillhandahålles.

 • I och med att det blir ett mindre tävlingsutbud under mars/april så kommer StOF att försöka få till stånd arrangemang och koordinering av träningsorienteringar där klubbar hänger ut snitslar/kontroller, som andra klubbar kan använda. Lämpligt att köra en koordinering i söderort, och en i norrort så håller man nere resandet.

 • StOF kommer att uppvakta SOFT att de går ut med information att låsa Sverigelistan/rankingpoäng under mars/april (och ev längre). Syftet är att den egna rankningen inte ska påverkas av det minskade tävlingsutbudet.”

 

Folkhälsomyndigheten har publicerat rekommendationer för riskbedömning av mindre evenemang:
https://www.svenskorientering.se/Nyheter/forbundsnytt/folkhalsomyndighetensinformationtillarrangoreravevenemang/

-------------------

Svenska Orienteringsförbundets styrelse har under torsdagskvällen fattat ett antal beslut med anledning av det uppkomna läget. Utgångspunkten i diskussionerna har hela tiden varit att hindra, minska och begränsa smittspridningen och nyckeln är att vi tills vidare begränsar våra arrangemang till mindre, lokala sammankomster. Resande bör generellt hållas nere, liksom situationer där deltagare kommer tätt inpå varandra.

Samtliga arrangörer som har tävlingar inplanerade under mars och april bör räkna med att nedanstående gäller. Även arrangörer för tävlingar längre fram bör ta höjd för att läget kan vara besvärligt.

Följande har Svenska Orienteringsförbundets styrelse beslutat den 12 mars

Gällande tävlingar på alla nivåer:

 • Ingen tävling bör ha fler än 300 tävlingsdeltagare.
  Kommentar: Det tak om max 500 personer som regeringen beslutat om inkluderar samtliga som träffas; aktiva, ledare, föräldrar, funktionärer och så vidare. En ansvarstagande arrangör fokuserar inte på hur man bäst kan maximera antalet starter inom de nya ramarna. Fokus bör istället ligga på vad som kan göras för att hindra, minska och begränsa smittspridning.
  Många förslag har på olika håll framförts kring hur vi trots smittspridningen skulle kunna tävla utan att riskera vidare smittspridning. Det har talats om mindre risker för att orientering sker utomhus, det har framförts idéer om ”uppdelade tävlingar” och utdragna startlistor. RF är tydligt med att det inte ska göras någon skillnad mellan inne- och utesporter och det är i dag ännu inte helt klarlagt hur länge viruset kan överleva utanför kroppen. Och återigen; fokus nu ska ligga på att minimera smittspridning, inte på att maximera antalet deltagare i en orienteringstävling.
 • Tävlingarna är tills vidare endast öppna för aktiva boende i aktuellt distrikt och aktiva som representerar en klubb från aktuellt distrikt.
  Kommentar: Resande bör generellt hållas nere.
 • Generellt avråds från anmälan på plats.
  Kommentar: Är arrangören helt säker på att det inte finns någon risk att arrangemanget blir för stort kan anmälan på plats fungera.
 • SOFT uppmanar distrikten att fundera kring tävlingar och resande. Kan distriktet arrangera fler och mindre tävlingar för att minska resandet och antalet tävlande per tävling?
 • SOFT uppmanar alla arrangörer att noga beakta de allmänna råd för minskad smittspridning som Folkhälsmyndigheten ger - läs mer HÄR!
  Kommentar: Här är några konkreta råd till arrangörer: Underlätta för deltagare att hålla en god handhygien. Se till att det inte skapas täta folksamlingar. Låt deltagarna duscha hemma. Arrangera utan marka och annan försäljning på arenan.

Gällande SM-tävlingar:

 • SM-tävlingar kommer inte att arrangeras så länge regeringens nuvarande restriktioner om sammankomster gäller.
  Kommentar: Tävlingarna innebär många och långa resor och givet de aktuella begränsningarna kommer tävlingarna inte heller att bli SM-värdiga.  
 • SM Ultra i Västervik (planerad till 4 april) och SM Natt i Åkersberga (planerad till 17 april) flyttas. SOFT tillsammans med arrangör tittar på reservdatum.

 • Beslut gällande SM Sprint i Växjö (30-31 maj) tas längre fram. Samtidigt förbereds för en eventuell flytt.

 • Skidorienteringens SM jaktstart i Boden ställs in och tävlingen kommer inte att flyttas till nytt datum.
  Kommentar: RF beslutade nyligen att ställa in hela SM-veckan vinter där SM jaktstart var en del. Inga deltagaravgifter kommer att tas ut. Ingen kompensation betalas ut till deltagare för resa eller boende. Detta får deltagare själva hantera.

 

Gällande Swedish League:

 • Swedish League-deltävlingar kommer inte att arrangeras så länge regeringens nuvarande restriktioner om sammankomster gäller.
 • Swedish League-klasserna i Norrtälje (planerade till 8-10 maj) ställs in.
  Kommentar: Arrangören och SOFT tar beslut om hur tävlingarna i övrigt ska hanteras – ställas in, flyttas eller genomföras med ovan restriktioner.
 • Vad som nu händer med tävlingsserien Swedish League 2020 är ännu inte beslutat.
  Kommentar: De tre första deltävlingarna i Swedish League körs nu inte som planerat. Förhoppningsvis får vi ändå till en bra, omdefinierad serie, men i dagsläget är det svårt att planera hur serien ska se ut. SOFT återkommer med beslut.

 

Gällande nationella tävlingar i mountainbikeorientering:

 • Svenska cupen i MTBO kommer inte att arrangeras så länge regeringens nuvarande restriktioner om sammankomster gäller. Detta påverkar följande tävlingar: Svenska cupen-klasserna för MTBO-tävlingarna 18-19 april Eskilstuna, ställs in.
 • Arrangören och SOFT tar beslut om hur tävlingarna i övrigt ska hanteras – ställas in, flyttas eller genomföras med ovan restriktioner.
 • Beslut tas längre fram gällande tävlingsserien Svenska cupen 2020.

 

Gällande möjligheten för arrangörer att ställa in tävlingar:

 • Arrangörer får själva välja om de vill genomföra tävlingen enligt ovan restriktioner eller ställa in.
 • Om arrangörer ställer in tävling tas inga anmälningsavgifter ut. Deltagare kommer inte att kompenseras för utlägg som deltagare haft i form av resa eller boende.
 • Tävlingsansvarig i respektive distrikt sammanställer och skickar in information till SOFT gällande inställda tävlingar och önskemål om flytt till senare datum.

 

Gällande träningar och träffar i klubbstugan:

 • SOFT uppmanar samtliga föreningar och aktiva i landet att utöver tävlandet även tänka igenom hur träningar och träffar i klubbstugan arrangeras.
  Kommentar: Det kan inte nog betonas: allt handlar om hur vi kan hindra, minska och begränsa smittspridningen. På torsdagens träff med RF konstaterades att 100 personer som trängs på en liten yta kan innebära större smittrisk än 300 personer på en stor yta. Även på träningar och klubbträffar gäller det att hålla avstånd, hålla god hygien och att följa de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

 

Gällande utbildningar och mötesplatser:

 • SOFT uppmanar till att hålla möten och utbildningar i digital form så långt det är möjligt.
 • SOFT uppmanar till att minimera resandet, både inom landet och mellan länder.
 • SOFT rekommenderar att de fysiska möten som ändå måste hållas hålls nere gällande deltagarantalet. Få mötesdeltagare, kort mötestid och stora möteslokaler är faktorer som minskar smittrisken.

 

***

 

På SOFT-styrelsens möte diskuterades även de två svenska jättearrangemangen Tiomila och O-Ringen.

Vad som händer med Tiomila, som enligt tävlingsprogrammet ska avgöras i Upplands-Bro den 1-3 maj, kommer att meddelas i nästa vecka. Dialog pågår mellan SOFT och Tiomilaföreningen.

O-Ringen i Uppsala arrangeras först 19-25 juli. Det är fortfarande lång tid dit och planeringen fortsätter som vanligt. Med anledning av den rådande situationen meddelar dock O-Ringen att anmälningsstoppet den 1 april förlängs.

Avslutningsvis några korta ord om ekonomi relaterat till alla arrangemang som måste ställas in eller förändras. Under torsdagen meddelades att RF inleder en första kartläggning gällande ekonomiska konsekvenser för idrottsrörelsen i stort, detta inför kommande samtal med regeringen. Här kommer RF att ha en löpande dialog med de olika idrottsförbunden.

 

Mer information

Föreningar och medlemmar som har frågor kopplade till ovanstående hör av sig på följande sätt.

Allmänna mindre akuta frågor - info@orientering.se
Frågor gällande arrangemang – niklas.wrane@orientering.se alternativt tomas.stenstrom@orientering.se

Om det inkommer många frågor av allmänintresse kommer SOFT att publicera en fråga-svar-sida.

 

Viktiga informationskällor

Folkhälsomyndighetens sida för aktuell information. 
Krisinformation.se – relaterad information från flera olika myndigheter. 
Utrikesdepartementets reseinformation, land för land. 
För generella generella frågor kring coronaviruset, som inte handlar om sjukdomssymptom, ring 113 13.

RELATERADE NYHETER

Solnedgång
Sommarläger i sommarvärme
orienterare
Första tredjedelen i elitprisligan avklarad
Stora Tuna damsegrare vid 10mila 2024
Lyckat 10mila genomfört!
Fler nyheter