16.01.2023

Stockholms OF:s årsmöte 6 mars 2023

Orientering
StOF:s årsmöte genomförs måndagen den 6 mars 2023. Platsen är StOF kansli på Vretenvägen 4 i Solna strand och samling sker ifrån kl. 17:30. Mötet börjar kl. 18.00. Alla handlingar finns under fliken Stockholms OF, Årsmöten
Årsmöteshandlingar kommer att presenteras här på StOF:s hemsida. Förslag till ärende/motioner att behandla vid årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före mötet, måndag 30 januari.
Alla handlingar finns under fliken Stockholms OF, årsmöten

Dagordning
 1. Mötets öppnande
 2. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fastställande av föredragningslista för mötet
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två rösträknare och två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera protokollet
 7. Behandling av OF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 8. Behandling av OF-styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 9. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid
 10. Beslut om ansvarsfrihet för OF-styrelsens förvaltning
 11. Behandling av förslag från OF-styrelsen eller revisorerna
 12. Behandling av inkomna motioner
 13. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
 14. Beslut om föreningarnas årsavgifter till OF och andra avgifter samt fastställande av inkomst- och utgiftsstat (budget) för innevarande räkenskapsår (2023)
 15. Val av OF-ordförande för ett år
 16. Val av övriga styrelseledamöter för två år
 17. Beslut om val av ombud till RF-SISU:s Stockholms distriktsstämma 22 mars
 18. Val av valberedning
 19. Mötets avslutande
Röstlängd

Följande 45 föreningar har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot Svenska Orienteringsförbundet och Stockholms Orienteringsförbund 2022:

After Blue OK

Orienteringsklubben Ravinen

Attunda Orienteringsklubb

Orienteringsklubben Älvsjö-Örby

Bromma-Vällingby SOK

Orienteringsklubben Södertörn

Centrum Orienteringsklubb

Orienteringsklubben Österåker

Enebybergs Idrottsförening

Skarpnäcks Orienteringslöpare

Fredrikshofs IF Skid- och OK

Skogsluffarnas OK

Gustavsbergs Orienteringsklubb

Snättringe Sportklubb

Hammarby IF Orienterings Förening

Solna Orienteringsklubb

Haninge Skid- och Orienteringsklubb

Stigfinnarna

Hellas Orienteringsklubb

Stockholm Multisport Klubb

Idrottsföreningen Löjp

Stockholms Inomhusorienterare

IFK Enskede

Stockholms Orienteringsklubb

IFK Lidingös Skid- och Orienteringsklubb

Stockholmspolisens IF Orienteringsförening

IFK Tumba Skid- och Orienteringsklubb

Sundbybergs Idrottsklubb

Järfälla Orienteringsklubb

Sveaskogs Idrottsförening

Järla IF Orienteringsklubb

Söders Skid- och Orienteringslag Tyresö

Kamrat och Idrottsföreningen KIF

Tullinge Sportklubb

Karlbergs Skytte och Idrottsförening

Tumba-Mälarhöjden OK

Kista Sports Club KFUM

Turebergs IF Skid- och Orienteringsklubb

Mälarhöjdens IK Orienteringsklubb

Täby Orienteringsklubb

Mälarö SOK

Waxholms Orienteringsklubb

Norrsken Orienteringsklubb

Väsby Orienteringsklubb

Nynäshamns Orienteringsklubb

Vid årsmötesförhandlingarna äger varje förening rätt att delta med två ombud.
Ett av dessa ombud utövar föreningens rösträtt.

Enligt stadgarna får ledamot i styrelsen inte vara ombud.

RELATERADE NYHETER

Möte hos Idrottsnämnden
StOF på möte med Stockholms Stads Idrottsnämnd
Solnedgång
Sommarläger i sommarvärme
orienterare
Första tredjedelen i elitprisligan avklarad
Fler nyheter