Tidigare årsmöten

Nedan finns samlad information från de senaste årsmötena

Dokumentation såsom verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, verksamhetsbeskrivning och kommunikationsstrategi finns samlade på sidan Förbundet.

2023
Nedan finner ni dokumentationen inför årsmötet 2023

Årsmötet planeras att hållas fysiskt på Vara folkhögskola, onsdagen den 9 mars, under förutsättning att smittspridningsläget tillåter detta.

Årsmöteshandlingar 2023
Årsmöteshandlingar 2023
Innehåller styrelsens förslag till årsavgifter 2023.

-  Inkommen motion till VOFs årsmöte 2023


2022
Nedan finner ni dokumentationen inför årsmötet 2022.

Årsmötet planeras att hållas fysiskt på Vara folkhögskola, onsdagen den 9 mars, under förutsättning att smittspridningsläget tillåter detta.

Årsmöteshandlingar 2022
Årsmöteshandlingar 2022 
Innehåller styrelsens förslag till årsavgifter 2022.

Motioner till förbundsmötet 2022 
Länk till motionerna på svenskorientering.se där SOFTs yttranden och yrkanden framgår.


2021
Nedan finner ni dokumentationen inför årsmötet 2021.
Årsmötet planeras att hållas digitalt, onsdagen den 10 mars, då förutsättningar med nuvarande smittspridningsläget inte tilåter annat.

Årsmöteshandlingar 2021
Årsmöteshandlingar 2021 
Innehåller styrelsens förslag till årsavgifter 2021.

Styrelsens förslag för tydligare struktur för att säkerställa att en valbar valberedning presenteras för årsmötet varje år.

Ej ännu behandlade motioner och förbundsstyrelsens förslag till förbundsmötet 2020
Behandling och beslut vid Västergötlands OFs årsmöte 2020 finns i årsmöteshandlingarna.
Här finns även årsmötesprotokollet 2020

- Förbundsmötet 2020, information från det som avhandlades i mars 2020 och information inför det som kvarstår att avhandla i mars 2021, t ex förslag och motioner.


2020
Nedan finner ni dokumentationen inför årsmötet 2020 som hålls i Vara den 4 mars.

Årsmöteshandlingar 2020 
Innehåller styrelsens förslag till årsavgifter 2020.

Inkomna motioner och förbundsstyrelsens förslag till förbundsmötet 2020
Västergötlands OFs styrelses behandling och förslag till beslut finns i årsmöteshandlingarna.

Inkommen motion till VOFs årsmöte. OK Orinto om efteranmälningsavgift i öppna klasser.
- Styrelsens motionssvar och förslag till beslut