IP Skogen

IP Skogen - Idrottsanläggningen på hjul

Kontakt helst via e-post: ipskogen.orientering.goteborg@telia.com

Telefon: 031-256035 (bemannad endast måndagar)

Öppettider måndagar mellan 15.00 och 18.30

Inlämning måndagar före 16.00

Utlämning måndagar efter 16.00

Vid särskild överenskommelse kan andra tider ordnas.

I IP Skogen ingår allt som ni kan tänkas behöva för en sportaktivitet. Den mobila idrottsanläggningen kan användas vid många olika typer av friluftsarrangemang. Exempelvis orientering, terränglöpning, skidor, långvandring, cykel, motorsport, skridskotävlingar, ridsport, rodd, segling, windsurfing, olika typer av läger, folkdans m.m. - alltså både för sommar- och vinteraktiviteter.

Göteborgs Orienteringsförbund förvaltar genom IP Skogen materielet. Samtliga kommuner som tillhör distriktet lämnar ekonomiska bidrag till materielets skötsel och har därigenom samma rättighet att nyttja det i mån av tillgång.
Materielet utlånas gratis till av Förbundet sanktionerade orienteringstävlingar inklusive Vårserien samt till arrangemang som ordnas av Förbundets kommittéer och mot hyra till andra arrangemang. Andra organisationer får hyra materielet till sina arrangemang i den mån det inte är bokat för orienteringsarrangemang.
Låntagare skall naturligtvis se till att sköta anläggningen på bästa sätt för att undvika onödiga kostnader för reparation och underhåll. En namngiven person som är utsedd av föreningen/organisationen skall kvittera lånet av anläggningen och också vara med både vid uthämtningen och vid återlämnandet av materielet.

Allt materiel lånas ut efter skriftlig beställning minst 14 dagar före utlåningsdagen hos:
Göteborgs Orienteringsförbund, Orienteringens Hus, Skatås, 416 55 Göteborg.

Normal utlåningstid är 1 vecka.

Beställningsblanketter kan hämtas här
Ifylld blankett skickas per mail till: ipskogen.orientering.goteborg@telia.com
eller i undantagsfall per post till:
IP Skogen
Göteborgs Orienteringsförbund
Orienteringens Hus, Skatås
416 55 Göteborg

Under sommaren håller IP Skogen stängt, liksom över jul- och nyårshelgerna.