Börja orientera

Att kunna orientera är en värdefull kunskap - oavsett om du vill bli tävlingsorienterare eller inte. Orientering kan vara både spännande och utmanande samtidigt som du utforskar nya okända platser.
Runt om i Sverige finns många orienteringsföreningar som arrangerar träningar året runt.
Kontakta din närmsta förening för att provtesta en träning och bli sedan medlem för att nyttja fler av deras träningstillfällen. Om du vill träna utan att vara medlem i en förening finns Motionsorientering, Naturpasset eller Hittaut.