Checklista miljöanpassning av arrangemang i Göteborg

Denna checklista är framtagen för att hjälpa arrangörer i distriktet att reducera miljöpåverkan så att vi kan få mer hållbara tävlingsarrangemang. Checklistan utgår från den lista på krav som används vid miljödiplomering enligt Svensk miljöbas. Positiva svar på alla frågor är dock inte detsamma som att arrangemanget är miljödiplomerat utan för detta finns ett antal ytterligare krav. Kontaktperson för frågor angående checklistan är mattias.baath@ramboll.se

Checklista miljöanpassning av arrangemang i Göteborg