Banläggarstöd Ungdomsbanor

När klubbar inom GOF arrangerar tävlingar  kan banläggarna få stöd med banläggningen för ungdomar.
Banläggarna kontaktar Mats Strandhagen (GMOK) epost mats.strandhagen@bredband2.com eller telefon 0734-964890.
En framgångsfaktor för bra stöd är en tidig kontakt.
 
GOF vägledning ungdomstävling är framtagen för att hjälpa tävlingsledare och banläggare att arrangera ungdomstävlingar. Vägledningen är en utveckling av den checklista som funnits tidigare.
Här finns vägledningen:
GOF vägledning ungdomstävling version 3