Hyresvillkor

IP Skogen - Hyresvillkor
Allmän information
Göteborgs Orienteringsförbund förvaltar en uppsättning materiel som erfordras för genomförande av orienteringsarrangemang och andra friluftsarrangemang. Samtliga kommuner som tillhör distriktet lämnar ekonomiska bidrag till materielets skötsel och har därigenom samma rättighet att nyttja det i mån av tillgång.

Utlåning / uthyrning

Materielet utlånas gratis till av Förbundet sanktionerade orienteringstävlingar inkl. Vårserien samt till arrangemang som ordnas av Förbundets kommittéer och mot hyra till andra arrangemang. Andra organisationer får hyra materielet till sina arrangemang i den mån det inte är bokat för orienteringsarrangemang.

Beställning av material
IP Skogen-kommittén svarar för utlåning och skötsel av materialet. Allt materiel måste beställas skriftligen minst 14 dagar före utlåningsdagen. Beställningsblaketter finns att ladda ner här.  (välj menyn IP Skogen - Beställningsblanketter). Ifyllda beställningsblanketter mailas till: ipskogen.orientering.goteborg@telia.com

Avhämtning och återlämning av material

Beställt material uthämtas på Orienteringens Hus, Skatås måndagar 16.30-18.30. Återlämning måndagar 15.00-16.30. Den hyrande föreningen svarar själv för transporten av utrustningen från och till förrådet i Skatås samt lastning och lossning.

Ansvariga

Den som undertecknar beställningen är ansvarig för materialet under lånetiden. Beställaren är också ansvarig för att den som nyttjar materialet har kunskap om dess handhavande.

Övriga villkor
Eventuella fel och brister skall anmälas vid återlämnandet. Görs inte detta debiteras fullpris för varan. För förlängd lånetid debiteras hyra. Förlorat eller skadat materiel ersättes efter bedömning från fall till fall. Om materialet behöver städas efter inlämning sker debitering enligt bedömning av IP Skogen-kommittén.

Förfrågningar
Förfrågningar via ipskogen.orientering.goteborg@telia.com Även per telefon 031-25 60 35, måndagar kl. 15.00-18.00.