Tävlingsjury

Jury för distriktets tävlingar är GOF tekniska kommitté.
För DM tävlingar utser tekniska kommittén, ur startlistan, två lämpliga löpare som jurymedlemmar.