Junior/Senior

Junior
Juniorverksamheten inom GOF är av juniorer för juniorer. Alla nivåer välkomna!

En aktuell kontaktlista finns i vänstermenyn. Målet är att listan skall innehålla en junior och en juniorledare per klubb inom GOF. Saknas din klubb, hör av dig så vi kan lägga till. 

En nyhetsdel finns nu även i vänstermenyn. Där kommer nyheter ang. träningar med mera dyka upp eftersom. 

Sammankallande för GOF Juniorkommitté är Peter Asp IFK Göteborg 

Elit
Elitmiljö Göteborg består av flera delar som tillsammans erbjuder ett brett utbud för den som vill satsa på orientering.

Det finns ingen definierad grupp som tillhör elitmiljön, utan alla som har ambition att utvecklas är välkomna  att vara med. Många av de svenska landslagslöparna, liksom flera elitlöpare från andra länder har sin hemvist i Göteborgsregionen och deltar regelbundet i träningsverksamheten, vilket ger goda  möjligheter till bra sparring.

Träningsutbudet bygger på ett samarbete mellan studentföreningen, elitklubbarna och Göteborgs Orienteringsförbund.

ELITKOMMITTÉN