Unionsmatchen

Unionsmatchen är en tävling mellan distrikt i Sverige och Norge och går varannat år i Sverige och varannat i Norge. Vi åker buss dit på fredagen och tävlar individuellt på lördagen och stafett på söndagen.
Tävlingen går typiskt i slutet av våren eller början av sommaren. Mer information på http://www.unionsmatchen.com/