Banläggare och banläggarkort

Kunniga banläggare är en av förutsättningarna för vår idrott. Här hittar du en förteckning över aktuella och godkända banläggare inom Göteborgs orienteringsförbund.

Förteckningen finns som PDF för nedladdning och utskrift  (Uppdaterad august 2021) 

Vid förnyande av banläggarkortet används GOFs  web-formulär där ansvarig i klubben fyller i och därmed verifierar inlämnade uppgifter. Formuläret hittar du HÄR. 

Formulär för banläggarkort finns som Excelfil för nedladdning och utskrift.Detta kan vara bra att använda för egen uppföljning. Däremot utfärdar inte GOF TK banläggarskort. Det dokument som gäller är den senaste uppdaterade publicerade förteckningen på GOF TK hemsida.

Instruktion för banläggarutbildning, GOF:   .pdf