Riksidrottsuniversitet

Riksidrottsuniversitet i Göteborg

För att stärka kopplingarna mellan vetenskap och idrott har Chalmers och Göteborgs universitet blivit riksidrottsuniversitet. Satsningen ger elitidrottare möjlighet att kombinera idrott med högre studier. Dessutom medför samarbetet praktiknära forskning och akademisk tränarutbildning. Målen är bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar, bättre stöd till aktiva, och, förhoppningsvis, fler svenska medaljer i internationella mästerskap.

Information om vad det innebär att vara RIU-student i Göteborg här

Information om hur man gör för att bli RIU-student hittar du här

Presentation av RIU Orientering Göteborg