Tävlingsanvisningar

Nedan hittar du lokala anvisningar för tävlingsarrangemang inom Göteborgs orienteringsförbund.

Dessa dokument är komplement till SOFT tävlingsregler (TR) samt SOFT tävlingsanvisningar (TA) som finns på SOFT hemsida.

Lokala anvisningar för tävlingsarrangemang (GOF TK10 2021-02-08): 
.pdf

Lokala instruktioner för DM-Tävlingar (GOF TK20 2024-04-26): pdf

Lokala instruktioner för DM-PreO (GOF TK 2010-03-17):.pdf

Checklista - miljöanpassning av orienteringsarrangemang i Göteborg (2018-05-20):pdf


För ungdomsbanor hänvisas till Ungdomskommitténs anvisningar för ungdomsbanor.
Rapportering
- Tävlingsrapport i Eventor


Vägledning arrangemang i naturen: pdf