Ungdomsvision

Vision och Mål för GOFs ungdomsverksamhet

Vision

Rolig och livskraftig orienteringsmiljö i Göteborg som lockar ungdomar till ett långsiktigt engagemang med avseende både på tävling och träning

 
Mål

  • Ge bra stöd till klubbarnas ungdomsverksamhet och klubböverskridande verksamhet
  • Tillräckligt med utbildade ledare för att kunna genomföra aktiviteterna
  • Öka andelen ungdomar som fortsätter
  • Nå framgångar på nationell nivå avseende bredd och spets
  • Orienteringsungdomar ska uppmärksammas i Göteborg medialt
  • Hög kvalitet på GOF träningarna som passar både bredd och spets

Vision och mål togs fram på ungdomsledarkonferensen 2011-11-20.