Bokning av lokal på Skatås

Här kan du se hur bokningsläget ser ut på Skatås. GOF Stugan 2024

Du kan även göra en egen bokning av lokalerna.

Skicka ett mail till kansligof@gmail.com

När du gör bokningen ange:

Namn - Vad lokalen ska användas till, t.ex. Styrelsemöte.

Plats - Vilken lokal gäller det? Det finns tre lokaler som går att boka.

Stora Konferensrummet (upp till 30 personer)

Biblioteket (upp till 12 personer)

Lilla Konferensrummet (upp till 8 personer)

Aktivitetens datum.

Aktivitetens starttid.

Aktivitetens längd.