Organisation Tekniska kommittén

TEKNISKA KOMMITTÉN, 2022:

Ordförande

Jan Carlsson

076-8048613

Banläggning

Anders Larsson

0733- 563210

Mark & vilt

Mats Lindqvist

070- 3174466

Tävlings ansvarig

Mikael Jungbjer

0709- 873902