USM

Ungdoms-SM är en rolig resa för alla 15 och 16-åringar i distriktet, oavsett ambitionsnivå. Reseupplägg skiljer sig beroende på plats. Tävlingarna är både individuellt och stafett.