06.02.2024

VOF's Årsmöte 6 mars 2024

Svensk Orientering
Varje förening ansluten till Svenska Orienteringsförbundet har rätt att delta med två ombud, varav ett ombud har rösträtt. Ombud får företräda endast en förening. Årsmötet arrangeras på Idrottens Hus i Karlstad, onsdagen den 6/3, kl. 18:00.
Årsberättelse 2023 och förslag till Verksamhetsplan för 2024 med budget kommer att via e-post skickas ut till samtliga föreningar med flera, senast två veckor före mötet (VOF’s stadgar §9). Ha handlingarna till hands vid Årsmötet!

Motioner till VOF’s Årsmöte skall vara VOF tillhanda senast 6/2 (VOF stadgar §10)!

Mötet inleds med kamratmåltid kl.18:00.

Anmälan senast onsdag 28/2 till Årsmötet sker via Eventor: https://eventor.orientering.se/Activities?organisationId=21  eller via
e-post:
monika.wikstrom@ihvarmland.se (Ange vem som har rösträtt).

 

RELATERADE NYHETER

Protokoll
Årsmötesprotokollet
orienterare
Nya anmälningsavgifter 2024
Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar (2)
Fler nyheter