Anvisningar

Skånska överenskommelser

Vid föreningsledarträffar och årsmöten har överenskommelser fattats som gäller orientering i Skåne. Dessa överenskommelser kompletterar eller ersätter Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar.

Anmälningstider

Sista ordinarie anmälningstid är söndag kl. 24 helgen före aktuell tävlingshelg.

Sista tidpunkt för efteranmälan är torsdag kl. 20 för lördagstävling och fredag kl. 20 för söndagstävling.

Banlängder

Vid mästerskaps-, nationell- och distriktstävling ska exakta banlängder presenteras i Eventor senast en vecka före aktuell anmälningsdag.

Anmälningsavgifter

Vid Skånes OFs Höstträff den 26 november 2022 kom de närvarande representanterna för de skånska klubbarna överens om att arrangörer i Skåne fr o m 2023 fritt kan tillämpa de av Svenska Orienteringsförbundet fastställda anmälningsavgifterna.

Det rekommenderas att 50% förhöjd avgift tas ut för anmälan av vuxna (>17 år) i öppna klasser, om anmälan sker efter tidpunkten för normal efteranmälan, vilket vanligen är torsdag eller fredag kl. 20.

Hjärtstartare

SKOF har två hjärtstartare och tävlingsledaren är ansvarig för att det finns en på tävlingen. Lämpligtvis ordnar tävlingsledarna så att hjärtstartarna kan lämnas över mellan tävlingar. Lämnas den inte över till nästa arrangör ska den snarast efter tävlingen lämnas till räddningstjänsten i Höör. Kontakta Daniel Frej tel 0709-538226, öppet vardagar 0800-1600.

När hjärtstartaren överlämnats ska SKOFs kansli meddelas med namn på mottagaren.

Vid mottagande ska kontroll göras att den gröna lampan blinkar. Gör den det ska/får inga andra kontroller göras.

Hyra toaletter

Klubbar anslutna till SKOF har möjlighet att till sina arrangemang hyra Bajamajor till rabatterat pris enligt ett avropsavtal. Kontakta Bajamaja AB direkt på kontor@bajamaja.se eller tel. 0417-28770 för att beställa. Avtalet kan beställas genom att kontakta SKOFs kansli.

Nödtelefon

Nödtelefonnummer ska finnas tryckt på tävlingskarta. Telefon ska också finnas vid bemannade vätskekontroller.

Klubblös

Tävlande som anmäler sig som klubblös i öppen klass, ska alltid ange sitt mobilnummer på anmälningsblanketten.

Parkeringsavgifter

Parkeringsavgifter bör inte tas ut vid våra tävlingar. Vid tävlingar i stadsmiljö får arrangören anvisa parkering vid befintlig betalparkering.

Sportidentpinnar

Bricknummerändring på tävlingsdagen får debiteras med 25 kr.

Utdelning av priser

Respektive arrangör bestämmer själv i vilken omfattning priser delas ut. Arrangörer av ungdomsserietävlingar, Älgot cup, SSM och GM ska dock följa rekommendationerna från SKOFs ungdomskommitté alternativt de gemensamma bestämmelserna för SSM respektive GM.

Rekommendation för omfattningen av priser vid tävlingar på nivå 2 och 3:

- Priser utdelas till segrarna i huvudklasserna DH18 och äldre. Vid många deltagare i en klass kan mer än ett pris utdelas.

-Rikligt med priser utdelas i ungdomsklasserna DH10-DH16.

- Samtliga deltagare erhåller pris i Inskolning.

- Priser lottas ut i öppna klasser i mån av deltagare. Dela gärna ut rikligt med lottde priser till yngre deltagare i de öppna klasserna, t ex upp till 12 år.

- Det är också möjligt att tillämpa utlottning av  priser (värdefullare) bland samtliga deltagare eller bland dem som vunnit de olika klasserna.

Deltagande vid egna tävlingar på nivå 2-3

- Denna policy är ett tillägg till tävlingsregel TR6.2 och tävlingsanvisning TA16.2.

- I Åldersklass deltar man inte.

- I öppna klasser är deltagande i egna tävlingar däremot tillåten.

- I undantagsfall kan dispens beviljas av Skånes OFs tävlingskommitté.

- Vid DM-tävlingar beviljas ingen dispens.

- För ungdomar till och med 16 år tillämpas endast Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregel TR6.2 och tävlingsanvisning TA16.2.