MTBO

Mountainbikeorientering, förkortat MTB-O är en fartfylld idrott där orienteringsmomentet handlar om att ta rätt vägval och fatta snabba beslut.
Hur fungerar MTBO?
Förutom cykel används en del särskild utrustning så som kartställ som monteras på cykeln och kartorna som används i MTB-O är anpassade till just denna gren. En MTB-O bana består av start, kontroller och mål, likt banorna i de andra orienteringsgrenarna. Inom MTBO sitter kontrollerna alltid placerade på de åkbara stigarna och vägarna som är markerade på kartan. Därmed handlar orienteringsmomentet om att snabbt och i farten välja vilken väg som är snabbast och ta dig fram denna väg utan att tappa bort sig eller behöva stanna och tappa tid. Det är förbjudet att gena genom skogen om inte arrangören specifikt har tillåtit det över hela eller delar av tävlingsområdet för den gällande tävlingen.

Kartan
Kartan är anpassad så att främst stig- och vägsystemet är tydligt redovisat. Kartan redovisar all information man behöver för att kunna bedöma snabbaste vägvalet mellan kontrollerna. Så som höjdkurvor och hinder på vägen samt hur breda respektive snabbcyklade stigarna är, det behöver nödvändigtvis inte vara den närmaste vägen som är snabbast.
mtbo karta

Discipliner
Disciplinerna som används inom nationell och internationell mountainbikeorientering är följande:

Långdistans 105-115 minuters segrartid
Medeldistans 50-55 minuters segrartid
Sprint 20-25 minuters segrartid
Mass-start 75-85 minuters segrartid
Stafett 45-50 minuters segrartid per sträcka

Klassindelning i Sverige
SOFT:s samordningsgrupp rekommenderar att man bjuder in till åtminstone följande klasser:

Damer: D10, D12, D14, D16, D17-20, D21, D40, D50, D60, D70, D80
Herrar: H10, H12, H14, H16, H17-20, H21, H40, H50, H60, H70, H80

Tävla i MTBO
MTBO-tävlingar som arrangeras av orienteringsföreningar finns i tävlingskalendern på Eventor. Välj mountainbikeorientering i rullmenyn bland alla grenar. https://eventor.orientering.se/Events 

Mer info och stöddokument finns att hitta på SOFT om MTB-O:
https://www.orientering.se/utova-och-folj/borja-orientera/mountainbike-orientering/ 

https://www.orientering.se/utova-och-folj/tavla/discipliner-klasser/discipliner-klasser-for-mtbo/ 

mtbo