Procedur för ansökan

Ansökan görs via Eventor.
Ansökan om tävlingsarrangemang görs via Eventor senast 31 mars året innan tävlingsåret för nationella tävlingar och 15 maj för distriktstävlingar. Observera att även arrangörer av tävlingar som finns med i långtidsplanen ska fylla i ansökan i Eventor.

Överväg noga om tävlingen ska vara nivå 2 eller nivå 3. I dokumentet om differentiering nedan framgår vilken typ av service som ska finnas på respektive nivå. 

Tilldelning av tävlingsdatum görs i april och maj och vid fördelningen tillämpas de av styrelsen beslutade riktlinjerna. Läs gärna riktlinjerna i sin helhet innan ansökan görs. SOFTs basprogram kan ge information om konkurrerande arrangemang.