Bli förbundspartner

SKOF är aktiva inom ungdomsidrott i hela Skåne. Efter många års ideellt arbete i våra föreningar och genom vårt förbunds verksamhet, har Skåne utvecklats till ett av Sveriges mest framgångsrika distrikt inom ungdomsorientering. I vår ungdomsverksamhet lägger vi stor vikt vid att alla kan delta samtidigt som vi stöttar ungdomarna att utvecklas vilket bidragit till flertalet mästerskapsmedaljer och stor bredd. Vi riktar även ett stort fokus utåt genom vårt projekt "Unga Hittarut" där vi arrangerar aktiviteter för barn och unga som just nu inte ingår i de lokala föreningarnas ungdomsverksamhet. Under 2023 har vi nått över 900 barn och ungdomar utan tidigare orienteringsbakgrund och vårt mål är att fördubbla detta antal 2024. 

För att fortsätta med vårt arbete och utveckla satsningarna inom alla våra områden vill vi hitta partners som kan bidra ekonomiskt men även få nytta av den exponering vi ger i utbyte. 

Ert stöd skulle inte bara vara en investering i dagens utbud inom skånsk orientering utan även en investering i framtidens orienterare och deras utveckling.

Se våra olika partnerpaket och den exponering vi kan erbjuda er i utbyte här: SKOF Partnerpaket