PreO

Här finner du information om vad PreO är, hur du kan träna, tävla och delta i PreO.

Vad är PreO?
I precisionsorientering, förkortat PreO, ligger fokus på kartläsning. Alla kan delta, oavsett funktionsförmåga.

En PreO-bana består av start, kontroller och mål, likt banorna i de andra orienteringsgrenarna. Vid varje kontroll finns upp till fem alternativa skärmar. Du ska, utan att lämna stigen/vägen, avgöra vilken skärm som sitter rätt enligt kontrollringen på kartan och kontrollbeskrivningen. Ibland kan svaret vara att ingen skärm sitter rätt. Vid rätt svar får man poäng och den som har flest poäng vinner.


Alla tävlar på samma villkor oavsett kön, ålder och rörelseförmåga. Banan ska vara framkomlig för rullstol, cykel och andra hjälpmedel. Den som behöver hjälp, till exempel av en påskjutare, kan som regel få det men ska ange det vid anmälningstillfället.

Banlängden är vanligtvis runt en till två kilometer. Alla har en maxtid som man måste hålla sig inom när man går banan och löser uppgiften för varje kontroll på kartan. Maxtiden beräknas utifrån såväl banlängd som antalet kontroller och är vanligtvis runt två timmar. Om flera tävlande har samma poäng avgörs placeringen på tiden vid en eller flera tidkontroller
Tidkontroll
Vid tidkontrollen, som är en station man besöker antingen före eller efter PreO-banan, ska man svara snabbt på vilken skärm som är rätt. Tidkontrollen kan ha upp till sex alternativa skärmar, och en deltagre åt gången får gå fram och sätta sig på en stol varifrån man ser skärmarna. Från stolen ska du svara på vilken skärm som är rätt på de kartor som en arrangör ger dig. Tidtagningen startas i samma ögonblick som du får se en ny karta och kontrollbeskrivning och stoppas då du avger svaret. Vid felaktigt svar vid tidkontrollen får du tidstillägg. Vanligtvis är det 2-3 kartor/uppgifter per tidkontroll. Olika klasser och svårigheter 
I PreO finns fyra olika svårighetsgrader på banor. Elit, A, B och C. 
På Elit och A-banor kan det finnas falska kontroller, alltså att ingen skärm är rätt. På B och C-banor är det oftast inen tidkontroll. På vissa tävlingar finns det ibland även ungdomsklasser.  

Discipliner
I PreO finns det fyra officiella discipliner: Dag ("vanlig" PreO), Natt, TempO (endast tidkontroller) samt stafett. 

Tips, regler, länkar m.m

Vem får tävla i PreO? 
Alla kan delta i PreO, oavsett funktionshinder. Deltagare med funktionshinder ges extra tid för att förflytta sig på banan om det är tidskrävande passager så som en brant backe.

Om du anmäler dig i Elitklass eller SM så kan antalet platser ibland vara begränsat och då används rankinglistan för PreO som urval. På rankinglistan räknas de sex bästa resultaten under de två senaste åren.
Du hittar rankinglistan här. 

Det finns utvecklingsklasser Pre-N, Pre-12 och Pre-16. Ungdomsklasserna Pre-12 och Pre-16 kan anordnas på distriktsnivå efter beslut av OF. Pre-16 har nivå motsvarande B-klass. Pre-12 har nivå motsvarande C-klass.

Bra att veta
Anmälan till PreO-tävlingar sker via eventor, filtrera på gren och inkludera närtävlingar för att se alla arrangemang. Länk till sådan filtrering hittar du här. 

Startlistor och resultat för PreO-tävlingar läggs inte alltid ut på eventor utan istället används hemsidan https://preoresultat.se/

I facebookgruppen "Gruppen PreO"  delas information om diverse olika tävlingar och ibland läggs preliminär information ut där innan det når eventor. Gå gärna med i gruppen om du är nyfiken på PreO!

Tips    
För att veta vilka skärmar i skogen som tillhör vilken kontroll på banan sitter det så kallade syftpinnar längs med stigen. På de står det klass och kontrollnummer. Från den pinnen skall du kunna se endast de skärmar som tillhör just den kontrollen. På angivelsen står det istället för kodsiffra hur många skärmar som skall finnas. Om det finns fem skärmar står det på angivelsen A-E (A,B,C,D,E=5st). Från syftpinnen heter skärmarna bokstäver i alfabetisk ordning, från vänster till höger. Tänk på att skärmarna kan synas i olika ordning beroende på var du står, så glöm inte kolla ordningen från syftpinnen innan du svarar.
 
Flera klasser/banor kan ha samma syftpinne och skärmar som de tittar på. Ibland kan även flera kontroller utgå från samma syftpinne och skärmar när kontrollerna på kartan är nära varandra. Var syftpinnen står är inte markerat på kartan utan du behöver själv veta var du står för att enklare lösa kontrollen/uppgiften.


Du måste inte stå vid syftpinnen hela tiden för att lösa en kontroll utan får gå fram och tillbaka på stigen så mycket du vill för att lyckas klura ut vad du ska svara på den kontrollen. I de lättare klasserna skall det inte vara nödvändigt att gå särskilt mycket för att lösa kontrollen medan i A-klass och Elit-klass kan det krävas att man tittar på kontrollen från fler håll och vinklar. I dessa banor kan lösningen även vara att ingen skärm satt rätt (falsk) och om du vill svara att kontrollen är falsk svarar du med bokstaven Z. 

För att svara på vilken skärm som man tycker sitter rätt eller om kontrollen är falsk (ingen sitter rätt) används oftast en stiftklämma som man stämplar i ett startkort. Startkortet får man tillsammans med sin karta.På större tävlingar används ibland ToePunch som är ett digitalt sätt att stämpla och alla får låna det av arrangören. Det som är speciellt med PreO är att man inte får ändra sitt svar, har du stämplat i ruta A kan du inte sedan ändra till något annat alternativ.  

När du deltar i PreO använder man kompassen mycket för att se om kontrollerna sitter rätt i förhållande till andra saker. Många som går PreO använder en så kallad "planka" istället för en tumkompass eftersom de är lite längre och ofta har en linjal på sig. Ibland vill man mäta avståndet mellan saker på kartan för att bli säker på vilken skärm som är rätt.

Om man vill träna på tidkontroll och TempO kan man göra det digitalt genom Torus vilket är en hemsida med digitala träningar och tävlingar i TempO
.

Värdetävlingar i PreO 

I Skåne anordnad DM i "vanlig" Dag PreO. De varierar om det är på hösten eller våren beroende på när det finns arrangör.

Under året arrangeras Svenska Cupen och A-cupen vilket är motsvarigheten för Swedish League för Elitklass och A-klass inom PreO. Mer info om dessa hittar du här. 

SM arrangeras under en eller två helger under året, oftast på hösten. För att delta i Stafett och TempO krävs ingen ranking utan fri anmälan tillämpas alltid. I TempO sker en kvaltävling samma dag som finalen.
I disciplinerna Natt-PreO och Dag-PreO är det upp till arrangören att bestämma men minst de 30 bäst rankade samt DM-segrare. En DM-seger ger alltså friplats på SM i motsvarande disciplin. 

Varje vår arrangeras det tre PreO tävlingar i Skåne.

PreO Syd 2024 blir 5-7 april.

PRE-O KOMMITTÉN

Pre-O Kommittén

FK Göingarna

Niklas Edvardsson

0451-308 31

OK Pan

Inga Gunnarsson

076-881 06 15

Härlövs IF

Carina Thynell

070-844 62 29