Årets arrangörsklubb

Utmärkelsen delas ut till den klubb eller de klubbar som stått för årets bästa tävlingsarrangemang. Vid nominering ska man ange vilket arrangemang man syftar på och gärna lägga med en motivering.

Priset består av en inteckning i en vandringspokal samt ett diplom. Arrangemang mellan 1 december året före och 30 november innevarande år kan nomineras. Senast den 5 december ska nomineringar vara tävlingskommittén tillhanda. Alla medlemmar i skånska orienteringsklubbar kan skicka in nomineringar. Även klubbar samt förtroendevalda i Skånes OFs styrelse och kommittéer kan nominera.

Normalt utser tävlingskommittén pristagare, men om en eller flera kommittémedlemmar är jäviga pga att egna klubben kan komma ifråga som pristagare involveras styrelsen i beslutet. Gruppen som utser pristagare ska bestå av personer som representerar minst 4 olika icke-jäviga klubbar. 

Nomineringar skickas senast den 5 december till Tävlingskommittén. Utmärkelsen delas ut i samband med årsmötet.

Årets arrangörsklubb genom åren