Valberedningsansvar

Ansvar att nominera kandidater till valberedningen roterar mellan de skånska klubbarna enligt nedanstående lista. Föreslagna kandidater kan, men behöver inte, komma från den egna klubben. Klubbarna som ska nominera valberedningskandidater bör samarbeta för att säkerställa att den föreslagna valberedningen totalt sett får en bra sammansättning. Bl a ska den enligt stadgarna bestå av minst en representant från vardera könet. Klubben som är störst är sammankallande i förarbetet, såvida inte annat överenskommits. Valberedningen väljs sedan enligt gällande stadgar vid årsmötet.

Det är klubbarna nedan som ska nominera kandidater till valberedningen som ska väljas vid respektive årsmöte.

År Klubb
2023 OK Pan-Kristianstad
Ringsjö OK
IS Kullen
2024 OK Silva
Hjärnarps OL
Eslövs FK
Ystads OK
2025 Malmö OK
OK Torfinn
OK Tyringe
2026 Hässleholms OK
Örkelljunga FK
Rävetofta OK 
OK Kontinent
2027 FK Göingarna
OK Gynge
FK Boken
2028 Helsingborgs SOK
Härlövs IF
FK Åsen
2029 Andrarums IF
Frosta OK
OK Kompassen
2030 Lunds OK
Tormestorps IF
Hästveda OK

Ovanstående principiella sätt att hantera nominering av valberedning har överenskommits vid SKOFs vårträff 2018.

Valberedningsarbete Skof 2022
Årshjul Skofs Valberedning