Arrangera tävling

Här finns information för arrangörer av tävlingar i Skåne. Dessa kompletterar tävlingsregler och anvisningar utgivna av Svenska Orienteringsförbundet.

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Tävlingskommittén

Sammankallande & representant i styrelsen

Anna Ljungqvist

0708-477105

Tävlingsprogram, SOFT- och regionkontakter, långtidsplan för DM, Fyrklubbs, Älgot cup m fl tävlingar, regelfrågor och dispenshantering

Magnus Jonasson

0706-61 22 68

Banläggarkort och banläggarutbildning

Lotta Linsefors

046-13 75 65

Tävlingsjury

Camilla Nilsson

0709-81 77 75

Ban- och tävlingskontrollanter, målklocka och nattreflexer

Rolf Ohrlander

0705-97 77 33

Tävlings-IT-frågor

Magnus Cinthio

0705-09 38 10