Årets ungdomsklubb

Årets ungdomsklubb i Skåne

(uppsatt vid SKOF årsmöte 2015-02-07 att utdelas fr o m verksamhetsåret 2015).
Vid årsmötet den 7.2.2015 lämnade Jan-Eric Nelking efter 52 år sina uppdrag inom Skånes OF. Han överlämnade då som gåva till Skånes OF ett Vandringspris att utdelas till Årets ungdomsklubb inom skånsk orientering.

 BESTÄMMELSER FÖR JAN-ERIC NELKINGS VANDRINGSPRIS TILL ÅRETS UNGDOMSKLUBB.

Vandringspriset tilldelas den klubb, som procentuellt har gått mest framåt i Älgots Cup och Ungdomsserien under året.

Skånes OF:s ungdomskommitté utser Årets ungdomsklubb.

Vandringspriset delas ut i samband med Skånes OF:s årsmöte.

Årets ungdomsklubb får inteckning i Vandringspriset samt erhåller Skånes OF:s diplom.

Vandringspriset skall vandra i 50 år och därefter tillfalla Skånes OF

Pristagare genom åren